10:30 04/12/2017

Khối ngoại mua ròng chứng khoán gấp 6 lần cùng kỳ 2016

Nhật Nam

Nhà đầu tư nước ngoài gia tăng mạnh giá trị mua ròng trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Trong 10 tháng đầu năm nay, ước tính các tổ chức tín dụng đã mua ròng thêm khoảng 2,5 tỷ USD từ nhà đầu tư gián tiếp nước ngoài bán lại - Ảnh: Quang Phúc.
Trong 10 tháng đầu năm nay, ước tính các tổ chức tín dụng đã mua ròng thêm khoảng 2,5 tỷ USD từ nhà đầu tư gián tiếp nước ngoài bán lại - Ảnh: Quang Phúc.

Báo cáo cập nhật từ Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia cho thấy, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục đổ vốn vào thị trường chứng khoán Việt Nam, với giá trị mua ròng tăng cao.

Cụ thể, theo báo cáo trên, giá trị mua ròng của khối ngoại trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong tháng 11 vừa qua ước đạt 343 triệu USD (trong đó mua ròng 405 triệu USD cổ phiếu, bán ròng 62 triệu USD).

Lũy kế 11 tháng đầu năm 2017, giá trị mua ròng của khối đầu tư nước ngoài ước đạt 1 tỷ 770 triệu USD (750 triệu USD trái phiếu, 1 tỷ 20 triệu USD cổ phiếu), tăng gấp 6 lần so với cùng kỳ năm 2016.

Giá trị thị trường danh mục nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài tăng mạnh do tăng mua ròng mạnh các cổ phiếu lớn.

Tổng giá trị thị trường danh mục nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài ước đạt 32,5 tỷ USD, tăng xấp xỉ 59% so với cuối năm 2016. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài trên thị trường cổ phiếu ước đạt 19,7% và trên thị trường trái phiếu ước đạt 5,3%.

Ở kênh tham khảo khác, trong một báo cáo của Ngân hàng Nhà nước đưa ra trung tuần tháng 11 vừa qua, một lượng lớn ngoại tệ đã bán ròng qua các ngân hàng thương mại, đến từ các nhà đầu tư gián tiếp nước ngoài đã được ghi nhận.

Cụ thể, trong 10 tháng đầu năm nay, ước tính các tổ chức tín dụng đã mua ròng thêm khoảng 2,5 tỷ USD từ nhà đầu tư gián tiếp nước ngoài bán lại. Quy mô này tương đương với khoảng 55.000 tỷ đồng.