22:08 15/08/2019

Không còn "thảm" như năm ngoái, KDF báo lãi vượt kế hoạch năm

Nguyên Minh

So với kế hoạch cả năm mà Đại hội đồng cổ đông đặt ra là 150 tỷ đồng, KDF đã vượt 3%

Sản phẩm kem Merino của KDF
Sản phẩm kem Merino của KDF

Thông tin từ Công ty Cổ phần Thực phẩm đông lạnh KIDO (KDF) cho biết, trong vòng 7 tháng đầu năm 2019, kết quả kinh doanh của công ty tăng trưởng mạnh.

Theo đó, doanh thu thuần 7 tháng năm 2019 tăng 17% so với cùng kì năm trước. Đây là kết quả từ nhóm sản phẩm kem.

KDF cho biết, xu hướng tiêu dùng tăng nhanh tại các kênh hiện đại (minimart) tại các thành phố lớn đã giúp KDF mở rộng kênh phân phối và độ phủ. So với cùng kỳ năm ngoái, độ phủ trên kênh hiện đại tăng 40%. Thời tiết thuận lợi cũng việc ra mắt các sản phẩm mới dẫn đến gia tăng nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm kem.

Bên cạnh đó, nhờ việc tái cấu trúc bán hàng và quản lý giúp lợi nhuận trước thuế 7 tháng đầu năm đạt 155 tỷ đồng. 

So với kế hoạch cả năm mà Đại hội đồng cổ đông đặt ra là 150 tỷ đồng, KDF đã vượt 3%.

Kết quả này khác biệt rõ rệt so với cùng kỳ năm ngoái, lũy kế 7 tháng năm 2018, KDF chỉ lãi hơn 40,3 tỷ đồng. Năm 2018, KDF chứng kiến 2 quý kinh doanh thua lỗ, kéo lợi nhuận cả năm xuống chỉ đạt 31,4 tỷ đồng, sụt giảm 81,9% và không hoàn thành kế hoạch năm.

Không còn thảm như năm ngoái, KDF báo lãi vượt kế hoạch năm - Ảnh 1.

Kết quả kinh doanh 7 tháng đầu năm 2019 của KDF