20:27 17/04/2021

Không công bố thông tin, người nhà Tổng giám đốc IBC bị phạt tiền

Hà Anh

Ngày 20/01/2021, ông Trần Quốc Phổ, bán 11.100 cổ phiếu IBC, tương ứng 111.000.000 đồng mệnh giá cổ phiếu IBC nhưng không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch

Giá cổ phiếu IBC từ đầu năm 2021 đến nay.
Giá cổ phiếu IBC từ đầu năm 2021 đến nay.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trần Quốc Phổ, người có liên quan của bà Vũ Cẩm La Hương - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Apax Holdings (mã IBC-HOSE).

Theo đó, ông Phổ bị phạt 10 triệu đồng theo quy định tại Khoản 3 Điều 5, Điểm b Khoản 2 và Khoản 5 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Nguyên nhân là do ông Phổ không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch. Cụ thể, ngày 20/01/2021, ông Trần Quốc Phổ, bán 11.100 cổ phiếu IBC, tương ứng 111.000.000 đồng mệnh giá cổ phiếu IBC nhưng không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch.

Được biết, lợi nhuận trước thuế trên BCTC hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán giảm 8,3% so với BCTC tự lập từ 108,2 tỷ đồng xuống còn 99,2 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế giảm 8,4% từ 81,3 tỷ chưa kiểm toán, còn 74,5 tỷ đồng sau kiểm toán.

IBC cho biết, nguyên nhân là công ty bổ sung bút toán loại trừ hoàn nhập dự phòng các khoản đầu tư vào công ty con trên Báo cáo tài chính hợp nhất.

Đồng thời, lợi nhuận sau thuế hợp nhất kiểm toán năm 2020 đạt 74,5 tỷ đồng, tăng 6,6% so với cùng kỳ là do tăng doanh thu tài chính và giảm chi phí quản lý doah nghiệp.

Mới đây, HOSE đã đưa cổ phiếu IBC ra khỏi diện cảnh báo kể từ ngày 02/04/2021 do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2020 là 61,1 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2020 là 2,3 tỷ đồng.