16:32 03/04/2013

“Không để tàu Vinashin, Vinalines bị giữ thành “tàu ma”

Kỳ Nam

Thuyền viên trên một số tàu bị bắt giữ tại nước ngoài đang rất khó khăn về lương thực, nước uống

Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Hồng Trường tin tưởng, trong một vài năm tới, việc tái cơ cấu sẽ đem lại “một Vinashin và một Vinalines mới”.
Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Hồng Trường tin tưởng, trong một vài năm tới, việc tái cơ cấu sẽ đem lại “một Vinashin và một Vinalines mới”.
Sẽ sớm thanh lý một số tàu của Vinashin, Vinalines đang bị giữ tại nước ngoài, đảm bảo đời sống cho thuyền viên, không để các con tàu này thành “tàu ma”.

Đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp báo của Bộ Giao thông Vận tải ngày 2/4, trước nhiều ý kiến phản ánh việc thuyền viên trên một số tàu bị bắt giữ tại nước ngoài đang rất khó khăn về lương thực, nước uống, không được trả lương trong nhiều tháng qua.

Theo Bộ Giao thông Vận tải, Vinashin và Vinalines đã cam kết không bỏ đói thủy thủ. Bộ cũng đã chỉ đạo Vinashin và Vinalines nhanh chóng chuyển ngay lương thực, thực phẩm, đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần, cũng như an toàn cho các thuyền viên.

Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường khẳng định, Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo quyết liệt không để các thủy thủ không phải chịu khổ và không bỏ tàu. Mọi thứ thiết yếu nhất sẽ sớm được giải quyết. Về lâu dài, Bộ cũng đã giao Vinalines, Vinashin sẽ nhanh chóng xử lý, thậm chí bán tàu khi có điều kiện để thu hồi vốn.

Về vấn đề tái cơ cấu Vinashin và Vinalines, Thứ trưởng Trường khẳng định: trong tháng 4/2013, Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải sẽ tiếp tục triển khai nhiệm vụ tái cơ cấu Vinashin.

Còn với Vinalines, trong tháng 3/2012 đã họp tái cơ cấu, tuy nhiên, còn nhiều vấn đề phải làm. Nhiệm vụ hàng đầu hiện nay là tạo công ăn việc làm ổn định cho người lao động, cơ bản duy trì tồn tại nợ và phải giải quyết trong nhiều năm.

Tuy nhiên, ông Trường cũng tin tưởng, trong một vài năm tới, việc tái cơ cấu sẽ đem lại “một Vinashin và một Vinalines mới”.