17:21 17/06/2019

Không giao dịch chứng khoán, Thủy sản Sóc Trăng bị phạt tiền

Hà Anh

Công ty Cổ phần Thủy sản Sóc Trăng bị phạt 350 triệu đồng do không đăng ký giao dịch chứng khoán

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Thủy sản Sóc Trăng.

Theo đó, Công ty này bị phạt 350 triệu đồng do không đăng ký giao dịch chứng khoán.

Được thành lập vào năm 1978, STAPIMEX hoạt động dưới hình thức là nhà chế biến và xuất khẩu thủy sản và luôn là một trong những doanh nghiệp thủy sản hàng đầu của Việt Nam về chế biến và xuất khẩu tôm sú.

Từ đầu năm 2006, Công ty hoạt động theo hình thức cổ phần và lấy tên đầy đủ "Công ty Cổ phần Thủy sản Sóc Trăng". Văn phòng công ty tọa lạc tại 220 Quốc Lộ 1A, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. Mặt hàng sản xuất chính gồm: Nobashi, CPTO, RPTO; Tôm Tẩm bột, Sushi.

Tính đến ngày 31/12/2018, vốn điều lệ của công ty là 77,5 tỷ đồng, thặng dư vốn cổ phần đạt 109,77 tỷ và quỹ đầu tư phát triển đạt 125,12 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng xử phạt một loạt cá nhân, tổ chức do mua bán không báo cáo, không báo cáo theo quy định và vi phạm quy định về quản trị…

Theo đó, Công ty Cổ phần Sonadezi An Bình bị phạt 85 triệu đồng do không báo cáo theo quy định pháp luật. Cụ thể: công ty này không báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với Báo cáo thường niên năm 2016; Báo cáo tài chính năm 2016, 2017 được kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2017 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

* Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội (Hà Nội) bị phạt 70 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Cụ thể: công ty báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước không đúng thời hạn theo quy định pháp luật các tài liệu: Báo cáo tài chính năm 2016, 2017 đã kiểm toán; Báo cáo thường niên năm 2016, 2017; Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017, 2018; tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 và 2018).

* Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải ô tô số 8 (Hà Nội) bị phạt 70 triệu đồng do vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về triệu tập, tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông. Cụ thể: công ty đã sử dụng danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán chốt ngày 25/6/2018 để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gửi ngày 20/7/2018).

* Ông Nguyễn Tiến Thọ (Tp.HCM) bị phạt 35 triệu đồng do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. Cụ thể: ngày 09/01/2018, ông Nguyễn Tiến Thọ, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa (mã NHT-UpCoM) đã mua 59.800 cổ phiếu NHT nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, HNX.

* Bà Võ Thị Lan Anh (Tp.HCM) bị phạt 12,5 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch. Cụ thể: bà Võ Thị Lan Anh - Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Thiết bị điện (mã THI-HOSE) bán 30.000 cổ phiếu THI từ ngày 3/10/2018 đến ngày 9/10/2018. Tuy nhiên, đến ngày 31/10/2018, HOSE mới nhận được báo cáo về kết quả giao dịch của bà Lan Anh.