07:51 07/08/2014

“Không sắp xếp lại được nhân sự thì tự nguyện từ chức”

Từ Nguyên

Đến nay vẫn có tới 84 doanh nghiệp hiện chưa thành lập ban chỉ đạo cổ phần hóa dù đã có chỉ đạo từ hơn 2 năm trước

Thủ tướng yêu cầu quá trình thoái vốn cần tiến hành một cách chặt chẽ, không được tùy tiện, không để nảy sinh tiêu cực, thất thoát.
Thủ tướng yêu cầu quá trình thoái vốn cần tiến hành một cách chặt chẽ, không được tùy tiện, không để nảy sinh tiêu cực, thất thoát.
“Quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước quan trọng nhất là sắp xếp lại đội ngũ cán bộ chủ chốt. Nếu không thực hiện được kế hoạch đặt ra thì tự nguyện từ chức”.

Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại hội nghị sơ kết về tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước 7 tháng đầu năm, diễn ra ngày 6/8.

Báo cáo tại hội nghị, Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, cho hay kết quả cổ phần hoá trong các tháng đầu năm được đánh giá là khả quan, cho thấy mục tiêu cổ phần hóa 432 doanh nghiệp nhà nước còn lại từ nay đến hết năm 2015 là có thể thực hiện được.

Đến thời điểm hết tháng 7/2014, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt toàn bộ 20 đề án tái cơ cấu của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ.

Cả nước đã sắp xếp được 76 doanh nghiệp, trong đó cổ phần hoá được 55 doanh nghiệp, giải thể 2 doanh nghiệp, bán 1 doanh nghiệp, sáp nhập 15 doanh nghiệp và đề nghị phá sản 3 doanh nghiệp.

Một số bộ, ngành, đơn vị có kết quả sắp xếp, tái cơ cấu tích cực như Bộ Giao thông Vận tải, Tập đoàn Dệt may Việt Nam, Tổng công ty Hàng hải…nhờ sự bám sát, chỉ đạo quyết liệt của người đứng đầu.

Tuy nhiên, theo báo cáo, một số bộ ngành, địa phương đang chậm tiến độ trong tái cơ cấu như Bộ Văn hoá - Thể thao Du lịch, Bộ Y tế, Bộ Công Thương, tỉnh Bình Định, Nghệ An, Quảng Ninh, Tây Ninh, Tập đoàn Công nghiệp Hoá chất.

Đặc biệt, có tới 84 doanh nghiệp hiện chưa có bất kỳ tiến triển nào, thậm chí là chưa thành lập ban chỉ đạo cổ phần hóa. Cũng trong 7 tháng đầu năm, hoạt động thoái vốn đã đạt được 2.975 tỷ đồng, gấp 3 lần so với cả năm 2013 nhưng so với số vốn cần thoái thì tiến độ vẫn chậm.

Chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các bộ, ngành, các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước cần phải đẩy mạnh hoạt động kinh doanh đồng thời với việc thực hiện tái cơ cấu, tập trung vào và kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo doanh nghiệp. “Quan trọng nhất là sắp xếp lại đội ngũ cán bộ chủ chốt. Nếu không thực hiện được kế hoạch đặt ra thì tự nguyện từ chức”, Thủ tướng yêu cầu.

Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải tập trung chỉ đạo quyết liệt nhằm đảo bảo thực hiện có kết quả mục tiêu, tiến độ đã đề ra; đồng thời, yêu cầu quá trình thoái vốn cần tiến hành một cách chặt chẽ, không được tùy tiện, không để nảy sinh tiêu cực, thất thoát.

Các bộ, ngành cũng cần tiếp tục rà soát để tiếp tục hoàn thiện, bổ sung các cơ chế chính sách nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai tái cơ cấu.

Tại hội nghị, Thủ tướng yêu cầu Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có các chính sách để giải quyết tình trạng lao động dôi dư trong quá trình tái cơ cấu và cổ phần hóa; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có chính sách hỗ trợ đối với bà con dân tộc tham gia trồng và giữ rừng gắn khi triển khai tái cơ cấu các lâm trường quốc doanh.