10:25 13/04/2018

Không thể tổ chức phiên đấu giá cổ phần VTVCab

Hà Anh

Đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc là 15 giờ 30 ngày 10/04/2018 chỉ có một nhà đầu tư đăng ký tham dự đấu giá bán cổ phần của VTVCab

VTVCab là công ty con của Đài truyền hình Việt Nam, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ truyền hình trả tiền, hoạt động viễn thông có dây, quảng cáo…
VTVCab là công ty con của Đài truyền hình Việt Nam, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ truyền hình trả tiền, hoạt động viễn thông có dây, quảng cáo…

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo không tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của Công ty TNHH một thành viên Tổng công ty Truyền hình Cáp Việt Nam (VTVCab).

Cụ thể: theo kế hoạch, HNX sẽ tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của VTVCab vào ngày 17/4/2018. Tuy nhiên, đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc là 15 giờ 30 ngày 10/04/2018 chỉ có một nhà đầu tư đăng ký tham dự đấu giá.

Theo quy định tại Điều 15 Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH một thành viên Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 127/QĐ-SGDHN ngày 20/03/2018 của HNX, cuộc đấu giá không đủ điều kiện để tổ chức.

Vì vậy, HNX thông báo sẽ không tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của VTVCab vào ngày 17/ tới.

Trước đó, VTVcab sẽ bán ra 42,29 triệu cổ phần, tương ứng 47,84% cổ phần. Giá khởi điểm là 140.900 đồng/cổ phần. Như vậy, giá trị của phiên IPO lên tới 5.958 tỷ đồng.

Theo kế hoạch cổ phần hoá, VTVcab có vốn điều lệ 884 tỷ đồng, tương ứng với 88,4 triệu cổ phần. Như vậy, "ông lớn" truyền hình này được định giá lên tới 12.455 tỷ đồng. Theo phương án cổ phần hóa của VTVcab, Nhà nước vẫn nắm giữ hơn 45 triệu cổ phiếu, tương ứng 51% vốn; IPO hơn 42 triệu cổ phiếu, chiếm 47,84%; bán cho cán bộ nhân viên là hơn 1 triệu cổ phiếu, tương ứng 1,16% vốn.

VTVCab là công ty con của Đài truyền hình Việt Nam, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ truyền hình trả tiền, hoạt động viễn thông có dây, quảng cáo…Hiện công ty đang sở hữu 2 công ty con là Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Thành, Công ty Cổ phần Truyền hình Tương tác và 3 công ty liên kết gồm VTVcab Nam Định, Công ty TNHH Mua sắm tại nhà VTV, Công ty cổ phần Truyền thông, quảng cáo đa phương tiện - Smart Media.

Được biết, trong năm 2017, Kiểm toán Nhà nước đã công bố kết quả kiểm toán định giá với VTVcab. Giá trị thực tế của VTVcab cũng tăng 279 tỷ đồng sau kiểm toán và đạt 4.234 tỷ đồng. Tổng giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại đây sau kiểm toán đạt 2.684 tỷ đồng, tăng 278 tỷ đồng so với con số của Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

Sau kiểm toán tổng giá trị tài sản của VTVcab là 4.278 tỷ đồng, tăng 279 tỷ so với con số do CPA định giá.