Dân sinh

Nguy cơ hợp đồng thế chấp bị vô hiệu vì “hố đen” thẩm định tài sản

Việc thẩm định tài sản là yếu tố quan trọng; cơ quan tố tụng cũng xác định, thẩm định nguồn gốc tài sản thế chấp, xác minh các chủ thể đang trực tiếp quản lý, sử dụng tài sản thế chấp là nghĩa vụ bắt buộc của ngân hàng... Vì vậy, có những trường hợp không thuộc lỗi trực tiếp thì ngân hàng đối diện với nguy cơ hợp đồng thế chấp bị vô hiệu...