07:32 08/06/2007

Kiến nghị định kỳ công khai thông tin chứng khoán

Hoàng Lộc

Trung tâm Lưu ký chứng khoán là nơi có đầy đủ và cụ thể nhất về những thông tin này, nhưng chưa hề công bố công khai

Thông tin chứng khoán luôn có ý nghĩa rất lớn với các nhà đầu tư - Ảnh: TP.
Thông tin chứng khoán luôn có ý nghĩa rất lớn với các nhà đầu tư - Ảnh: TP.
Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI) vừa có văn bản kiến nghị Uỷ ban chứng khoán Nhà nước và Trung tâm Lưu ký chứng khoán cần tăng cường công khai thông tin định kỳ thường xuyên về hoạt động của Trung tâm và những thông tin về quy mô nhà đầu tư trong nước và nước ngoài tham gia thị trường chứng khoán Việt Nam.

Trung tâm Lưu ký chứng khoán là nơi có đầy đủ và cụ thể nhất về những thông tin này, nhưng từ trước đến nay, trung tâm chưa hề công bố công khai lần nào cho các nhà đầu tư biết.

VAFI đề nghị Trung tâm Lưu ký chứng khoán công bố cụ thể những thông tin sau: số lượng nhà đầu tư cá nhân trong nước và nước ngoài định kỳ hàng tháng; danh sách cụ thể các tổ chức trong nước và nước ngoài tham gia thị trường chứng khoán, đồng thời luôn luôn công bố danh sách bổ sung những tổ chức mới gia nhập thị trường chứng khoán.

Riêng thông tin về nhà đầu tư nước ngoài cần công bố theo ba tiêu chí: danh sách tổ chức nước ngoài hiện diện tại Việt Nam (công bố những quỹ đầu tư nước ngoài tương ứng với các công ty quản lý quỹ) và danh sách các tổ chức nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam có tham gia thị trường chứng khoán Việt Nam.

Luồng thông tin thứ hai cần công bố định kỳ hàng tháng là tỷ lệ nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức thực hiện giao dịch trên tổng số nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức đã được cấp mã số giao dịch (Trading Code).

Thông tin thứ ba là Trung tâm Lưu ký chứng khoán cần công bố việc tiếp nhận hồ sơ xin mã số giao dịch của từng tổ chức đầu tư nước ngoài và ngày cấp mã số.

Ngoài ra, VAFI cho rằng hoạt động của Trung tâm Lưu ký chứng khoán hiện nay là không độc lập, không chuyên nghiệp và kiến nghị Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cần đổi mới phương thức hoạt động của Trung tâm. Theo đó, tổ chức này phải thực sự là một đơn vị cung cấp dịch vụ cho các bên tham gia thị trường chứng khoán, hoạt động của trung tâm phải độc lập, chuyên nghiệp, tự chủ và tự chịu trách nhiệm.

Theo VAFI, để đổi mới phương thức hoạt động của Trung tâm Lưu ký chứng khoán thì cần thiết phải tiến hành cổ phần hoá Trung tâm.

Kiến nghị của VAFI được tất cả các nhà đầu tư trong nước quan tâm và đồng tình hưởng ứng bởi vì từ trước đến nay họ đều “mù tịt” thông tin về nhà đầu tư là tổ chức và cá nhân nước ngoài. Ngay cả thông tin về người Nhật đã mở 1.300 tài khoản để mua bán chứng khoán ở Việt Nam cũng do chính một tổ chức Nhật Bản cung cấp cho giới báo chí Việt Nam.

Hiện rất nhiều nhà đầu tư trong nước muốn biết những thông tin mà VAFI vừa kiến nghị Trung tâm Lưu ký chứng khoán cần công khai định kỳ và họ còn muốn biết nhiều thông tin hơn nữa về luồng tiền đầu tư nước ngoài đổ vào thị trường chứng khoán Việt Nam định kỳ (ít nhất là 3 tháng công bố 1 lần) là bao nhiêu triệu, tỷ USD, các quỹ đầu tư nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam đã thực sự đưa vào thị trường chứng khoán Việt Nam bao nhiêu tiền so với họ đã công bố và họ đã đầu tư với tỷ lệ bao nhiêu vào cổ phiếu niêm yết, bao nhiêu vào công ty chưa niêm yết, bao nhiêu vào bất động sản...

Theo nhận định của một số nhà đầu tư, hiện nay, thông tin trên thị trường chứng khoán thuộc loại nhạy cảm nhất trên thương trường và đã có chuyện “bình thông nhau”, tác động qua lại giữa những luồng thông tin: thông tin về thị trường chứng khoán thế giới (nhất là thị trường chứng khoán Trung Quốc, Thái Lan, Singapore, Đài Loan, Hàn Quốc và Mỹ).

Tại Việt Nam, thông tin về thị trường bất động sản và thị trường tài chính, tiền tệ rất nhanh chóng chuyển sang thị trường chứng khoán và ngược lại. Trong khi đó, việc minh bạch hoá các hoạt động thông tin của các đơn vị thuộc Uỷ ban chứng khoán Nhà nước vẫn chưa được thực hiện triệt để.

Trung tâm Lưu ký chứng khoán là một đơn vị trực thuộc của Uỷ ban chứng khoán Nhà nước, hoạt động từ tháng 7/2006 nhưng hầu hết các nhà đầu tư cá nhân chưa hề biết đến sự ra đời và hoạt động của Trung tâm, họ chỉ biết đến khi thủ tục lưu ký chứng khoán chậm làm cho quyền lợi của nhà đầu tư bị ảnh hưởng vì họ không thể bán chứng khoán tại những thời điểm thuận lợi.

Hiện nay, chỉ một bộ phận các nhà đầu tư là tổ chức, các công ty niêm yết và đăng ký giao dịch, các công ty chứng khoán có biết đến Trung tâm Lưu ký chứng khoán.