09:46 03/06/2008

Kiến nghị miễn thuế thu nhập cho công ty chứng khoán

Hải Bằng

Nhiều công ty chứng khoán thua lỗ nặng và có nguy cơ phá sản hoặc bị thâu tóm, sáp nhập

Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, do sự suy giảm nhanh của thị trường chứng khoán nửa cuối năm 2007 và những tháng đầu năm 2008, nhiều công ty chứng khoán thua lỗ nặng và có nguy cơ phá sản hoặc bị thâu tóm, sáp nhập - Ảnh: VNN.
Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, do sự suy giảm nhanh của thị trường chứng khoán nửa cuối năm 2007 và những tháng đầu năm 2008, nhiều công ty chứng khoán thua lỗ nặng và có nguy cơ phá sản hoặc bị thâu tóm, sáp nhập - Ảnh: VNN.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa đề nghị Bộ Tài chính miễn thuế thu nhập cho các công ty chứng khoán thành lập trước khi Luật Chứng khoán có hiệu lực (1/1/2007).

Theo Thông tư số 134/2007/TTCK-BTC, ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, các công ty chứng khoán thành lập sau ngày 25/10/2006 không được hưởng ưu đãi miễn thuế 2 năm và giảm 50% trong 3 năm tiếp theo kể từ khi thành lập do không thuộc danh mục ngành, nghề được hưởng ưu đãi.

Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, do sự suy giảm nhanh của thị trường chứng khoán nửa cuối năm 2007 và những tháng đầu năm 2008, nhiều công ty chứng khoán thua lỗ nặng và có nguy cơ phá sản hoặc bị thâu tóm, sáp nhập.

Để hỗ trợ các công ty chứng khoán trong giai đoạn khó khăn, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước kiến nghị Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép các công ty chứng khoán thành lập trong năm 2006 được hưởng ưu đãi thuế như quy định tại Thông tư 100/2004/TTCK-BTC.