10:00 03/07/2019

Kinh tế Mỹ lập kỷ lục tăng trưởng 10 năm liên tiếp

Ngọc Trang

Đây là kỳ tăng trưởng liên tiếp dài nhất trong lịch sử Mỹ

Theo dữ liệu từ Cục Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia Mỹ, kinh tế nước này vừa lập kỷ lục tăng trưởng liên tiếp trong 121 tháng, dài nhất trong lịch sử. Tính từ tháng 6/2009, 10 năm qua, tăng trưởng GDP tích lũy của Mỹ là 25%.

Kỷ lục về thời gian tăng trưởng liên tiếp trước đó của Mỹ là từ tháng 3/1991 đến tháng 3/2001 - kéo dài trong 120 tháng.

Video: Bloomberg.