16:06 31/10/2019

Kỷ luật cảnh cáo Trung tướng công an Trình Văn Thống

Hà Minh

Ông Thống đã tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công an ban hành văn bản về đơn vị nghiệp vụ không đúng quy định, vi phạm pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước

Kỳ họp thứ 40 của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương
Kỳ họp thứ 40 của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương

Từ ngày 28 đến 30/10 Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 40.

Tạ kỳ họp này, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật Trung tướng Trình Văn Thống bằng hình thức cảnh cáo do trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, ông Thống đã tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công an ban hành văn bản về đơn vị nghiệp vụ không đúng quy định, vi phạm pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

Uỷ ban Kiểm tra Trung ương cũng đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Bùi Ngọc Bảo, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, nguyên Tổng giám đốc Tập đoàn Petrolimex; đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Uỷ ban Kiểm tra Trung ương còn quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Quang Tuấn, nguyên Đảng ủy viên, nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Petrolimex Singapore; cảnh cáo đối với ông Trần Văn Thịnh, nguyên Phó bí thư Đảng ủy, nguyên Ủy viên hội đồng quản trị, nguyên Tổng giám đốc.

Ông Trần Minh Hải, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy và ông Nguyễn Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam nhận kỷ luật khiển trách.