10:12 09/03/2011

LAF đặt mục tiêu lãi gần 40 tỷ đồng trong năm 2011

Minh Hà

Hội đồng Quản trị LAF thông qua một số nội dung trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 thông qua ngày 19/3 tới

LAF lãi 83,92 tỷ đồng, EPS trong năm 2010 đạt 7.926 đồng.
LAF lãi 83,92 tỷ đồng, EPS trong năm 2010 đạt 7.926 đồng.
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chế biến Hàng xuất khẩu Long An (mã LAF-HOSE) thông qua một số nội dung trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 thông qua ngày 19/3 tới.

Theo báo cáo tài chính năm 2010 đã kiểm toán, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty trong năm 2010 đạt 912,79 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 83,92 tỷ đồng, lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 7.926 đồng.

Chia cổ tức năm 2010 là 12%/năm, công ty xin ý kiến cổ đông chi trả thêm 8%, nâng tỷ lệ trả cổ tức lên 20%/năm. Năm 2010, công ty đã phát hành 5.271.030 cổ phiếu, thu về được 77,605 tỷ đồng.

LAF cho biết, đầu tư tài chính năm 2011 là 24,612 tỷ đồng. Trong đó dự kiến có 15 tỷ đồng đầu tư mới. Đầu tư đất dự án trồng cây Sâm Ngọc Linh ở Lâm Đồng; Đầu tư đất trồng cây công nghiệp như cao su, marcadamia, điều & cacao ở Bình Phước, Đắknông.

Trong năm 2011, công ty tiếp tục liên doanh 14,7 tỷ đồng (Cafish-VN đã thành lập và đang hoạt động rất tốt); Hợp tác kinh doanh gạo 10.000 tấn/năm trong chương trình Gạo đổi Điều; khảo sát tiếp cận dự án Kho tồn trữ, Nhà máy sấy, xay xát lúa gạo huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Nếu hiệu quả cao công ty sẽ đầu tư, trở thành cổ đông chiến lược của Công ty Mê Kông.

Năm 2011, LAF đặt kế hoạch với kim ngách xuất khẩu đạt 80,95 triệu USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu hạt điều đạt 60,55 triệu USD, kim ngạch nhập khẩu hạt điều đạt 20,4 triệu USD; lợi nhuận trước thuế đạt 50,19 tỷ đồng, sau thuế đạt 39,77 tỷ đồng, cổ tức dự kiến là 15%.

Ngày 19/3 tới, công ty tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2011 tại Hội trường Thống nhất UBND tỉnh Long An - số 61 Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An.