09:43 21/03/2012

Lại đề nghị “nới” dự án dùng vốn trái phiếu Chính phủ

Nguyên Vũ

Đề nghị bổ sung dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ ngoài danh mục sẽ lại được đưa ra Quốc hội

Đề nghị bổ sung dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ ngoài danh mục sẽ lại được đưa ra Quốc hội, dù tại kỳ họp cuối năm 2011, danh sách này đã được “khóa sổ” đến 2015 với sự đồng thuận của trên 90% đại biểu.

Tại phiên họp chiều 20/3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ đã đề nghị bổ sung một số dự án ngoài danh mục Nghị quyết 881/2010/UBTVQH 12 và Quyết định số 184/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Gồm, 15 dự án của Bộ Quốc phòng và 4 địa phương, đã cân đối 196,8 tỷ đồng trong tổng số vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012 – 2015.

5 dự án thành phần thuộc tuyến đường ven biển Ninh Thuận phục vụ cho dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2, tỉnh Ninh Thuận đã cân đối 935,9 tỷ đồng trong số vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012 - 2015.

Chính phủ cũng đề nghị bố trí vốn trái phiếu Chính phủ cho phần điều chỉnh tăng quy mô của 4 tiểu dự án do Bộ Giao thông Vận tải quản lý, trong đó có hoàn trả nguyên trạng đường bị hỏng do thi công đường Hồ Chí Minh trên huyện Tân Kỳ, Nghĩa Đàn (Nghệ An).

Một số dự án mới được đề nghị bổ sung như cầu Năm Căn nối bờ hai huyện Năm Căn và Ngọc Hiển của Cà Mau (649 tỷ đồng). Dự án cầu Kim Xuyên (Tuyên Quang) tỉnh đã ứng vốn để thi công, nay đề nghị bố trí 291 tỷ đồng.

Cũng chưa có trong danh mục là dự án ký túc xá sinh viên Đại học Trà Vinh (320 tỷ đồng); bệnh viện Ung thư thành phố Đà Nẵng đề nghị bố trí 221,9 tỷ đồng.

Với dự án thủy lợi Ngàn Trươi – Cẩm Trang, giai đoạn 2012 – 2015 cho phép bố trí vión trái phiếu Chính phủ để giải phóng mặt bằng cho hạng mục hồ, đập 1.000 tỷ đồng, 370 tỷ đồng để thanh toán nợ và làm nốt phần việc dở dang.

Nhấn mạnh sự “căng thẳng” trong bố trí vốn trái phiếu Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh phân trần rằng, các dự án trên không thuộc danh mục đã được quyết định song “do địa phương tha thiết nên chúng tôi vẫn tập hợp”.

Dẫu thế, đa số ý kiến trong Ủy ban Tài chính - Ngân sách không thống nhất với đề xuất này.

Chủ nhiệm Phùng Quốc Hiển nhấn mạnh rằng, theo nghị quyết của Quốc hội vừa thông qua tại kỳ họp trước thì “không bổ sung mới danh mục dự án, công trình sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2011 - 2015”.

Vì vậy, cơ quan thẩm tra đề nghị Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, xin ý kiến Quốc hội về các công trình mà Chính phủ đề nghị bổ sung thêm so với Nghị quyết số 12/NQ-QH13 của Quốc hội và chịu trách nhiệm rà soát danh mục các dự án, công trình trên cơ sở nguyên tắc, tiêu chí, kế hoạch bố trí vốn được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua.

Cho rằng đề xuất của Chính phủ là hợp lý, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đồng ý sẽ xin ý kiến Quốc hội tại kỳ họp tới để bổ sung các dự án nêu trên vào danh mục dự án sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ.

Như vậy, rất có thể danh mục các dự án này sẽ được “nới” ra, sau rất nhiều nỗ lực “khóa” lại, nhằm sử dụng hiệu quả hơn nguồn vốn không ít “tai tiếng” này.