10:00 08/04/2017

Lập hội đồng thẩm định dự án cao tốc Bắc - Nam

Nguyên Hà

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Chủ tịch Hội đồng thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam.

Dự án tuyến đường bộ cao tốc Bắc – Nam với 6 -10 làn xe, sẽ bắt đầu từ Hà Nội đến Tp.HCM, qua 20 tỉnh, thành phố đến năm 2020 với kinh phí cần khoảng 229.829 tỷ đồng.
Dự án tuyến đường bộ cao tốc Bắc – Nam với 6 -10 làn xe, sẽ bắt đầu từ Hà Nội đến Tp.HCM, qua 20 tỉnh, thành phố đến năm 2020 với kinh phí cần khoảng 229.829 tỷ đồng.
Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước để thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư được chỉ định làm Chủ tịch Hội đồng. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Phó chủ tịch Hội đồng.

Các Ủy viên Hội đồng gồm lãnh đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ: Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước, Quốc phòng, Công an, Xây dựng, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp.

Trách nhiệm, quyền hạn của Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng, Phó chủ tịch Hội đồng, các thành viên Hội đồng, cơ quan thường trực Hội đồng và Tổ chuyên gia Thẩm định liên ngành được thực hiện theo các quy định tại Nghị định 131/2015/NĐ-CP ngày 25/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia.

Theo phương án của Bộ Giao thông Vận tải trình Chính phủ, tuyến đường bộ cao tốc Bắc – Nam với 6 -10 làn xe, sẽ bắt đầu từ Hà Nội đến Tp.HCM, qua 20 tỉnh, thành phố đến năm 2020 với kinh phí cần khoảng 229.829 tỷ đồng, trong đó nhà đầu tư huy động 136.286 tỷ đồng và Nhà nước hỗ trợ 93.534 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 40,7%).

Đầu tuần này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã đồng ý phương án Nhà nước hỗ trợ 55.000 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2016-2020 để thực hiện các dự án giải phóng mặt bằng cho dự án này; giao Bộ Giao thông Vận tải lập lại báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, trình Thủ tướng Chính phủ.