15:56 18/10/2022

Lập tổ hợp khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo quốc gia

Nhĩ Anh

Xây dựng mô hình quốc tế về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo mở kết nối với hơn 10 quốc gia và vùng lãnh thổ, hàng năm thu hút trên 5 quỹ đầu tư, các vườn ươm quốc gia quốc tế có uy tín, phát triển 20-30 startups có khả năng gọi vốn quốc gia, mở rộng thị trường quốc tế…

Hợp tác thiết lập tổ hợp khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo quốc gia
Hợp tác thiết lập tổ hợp khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo quốc gia

Ngày 18/10/2022, Cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ ký hợp tác với Intracom Group thiết lập, phát triển tổ hợp khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo quốc gia.

Tổ hợp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia tại Hà Nội được thiết lập nhằm cụ thể hóa Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 và Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030 theo phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ, góp phần thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia đi ra quốc tế.

Theo thỏa thuận, hai bên cùng hợp tác thiết lập, phát triển Tổ hợp khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo mở quốc gia; tổ chức các sự kiện liên quan đến hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo quốc gia trong đó chú trọng về công nghiệp và công nghệ. Hợp tác đào tạo, ươm tạo chung các dự án khởi nghiệp sáng tạo, xúc tiến kết nối đầu tư phạm vi quốc gia và quốc tế.

Cùng với đó thực hiện các đề án, dự án chung về nghiên cứu, chuyển giao, thí điểm, thử nghiệm các mô hình đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo lưỡng dụng phục vụ phát triển kinh tế và đảm bảo bảo an ninh quốc phòng; hợp tác quốc tế trong phát triển kinh tế công nghệ lưỡng dụng; nghiên cứu phát triển các dự án giải quyết các vấn đề quân dụng và dân dụng.

Hợp tác xây dựng mô hình Trung tâm đổi mới sáng tạo mở, nền tảng đổi mới sáng tạo mở quốc gia, đại học số về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, kênh truyền thông đa phương tiện về đổi mới sáng tạo mở.

Giai đoạn 1 của Tổ hợp sẽ triển khai các phân khu chức năng gồm: Khu vực đón tiếp và văn phòng thúc đẩy vận hành hệ sinh thái quốc gia; Khu vực ươm tạo, kết nối đầu tư, làm việc chung. Trọng tâm xây dựng mô hình quốc tế về đổi mới sáng tạo mở, khởi nghiệp sáng tạo mở kết nối với hơn 10 quốc gia và vùng lãnh thổ, hàng năm thu hút trên 5 quỹ đầu tư, các vườn ươm quốc gia quốc tế có uy tín… đưa Tổ hợp trở thành điển hình có khả năng mở rộng, có ảnh hưởng khu vực và quốc tế, từng bước đưa Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, đổi mới sáng tạo mở trở thành động lực phát triển kinh tế xã hội.

 
Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam hiện nay có khoảng hơn 3.000 doanh nghiệp. Số lượng vốn được công bố đầu tư vào các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo liên tiếp tăng trưởng. Tổng vốn đầu tư mạo hiểm vào các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam năm 2021 đạt kỷ lục với hơn 1,4 tỷ USD. Con số này cao gấp 3 lần năm 2020 (451 triệu USD) và gấp 1,5 lần so với con số 874 triệu USD hồi năm 2019.
Ngoài 4 kỳ lân công nghệ là các công ty khởi nghiệp được định giá trên 1 tỷ USD, số lượng các công ty được định giá vài trăm triệu USD cũng đang tăng trưởng mạnh mẽ.