17:17 10/03/2015

Lấy nguồn từ Dung Quất làm đường Tịnh Phong là “chưa hợp lý”

Nguyễn Lê

Ủy ban Tài chính - Ngân sách nhấn mạnh yêu cầu các khoản thu, chi phải được dự toán đã được hiến định

Ủy ban Tài chính - Ngân sách cũng cho rằng: “việc Chính phủ trình tách 
nguồn vượt thu của Nhà máy lọc dầu Dung Quất để bố trí cho dự án thuộc 
cấp ngân sách địa phương là chưa hợp lý”.<br>
Ủy ban Tài chính - Ngân sách cũng cho rằng: “việc Chính phủ trình tách nguồn vượt thu của Nhà máy lọc dầu Dung Quất để bố trí cho dự án thuộc cấp ngân sách địa phương là chưa hợp lý”.<br>
Đây là quan điểm của Ủy ban Tài chính - Ngân sách khi thẩm tra về vốn đầu tư dự án đường Tịnh phong - Cảng Dung Quất 2 (Quảng Ngãi) tại phiên họp sáng 10/3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Dự án nói trên được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt với chiều dài 16,56km, có tổng mức đầu tư 4.434 tỷ đồng. Đáng chú ý, về nguồn vốn đầu tư địa phương chỉ đảm nhiệm phần chi phí chuẩn bị đầu tư, khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán; khảo sát, thi công rà phá bom mìn, vật nổ; đo vẽ và lập hồ sơ kỹ thuật thửa đất.

Phần còn lại, Chính phủ dự kiến hỗ trợ từ nguồn vượt thu so với dự toán của Nhà máy lọc dầu Dung Quất năm 2014 và một số năm tiếp theo, riêng giai đoạn 1 là 2.500 tỷ đồng và đã được Thủ tướng đã đồng ý.

Khẳng định đây là dự án quan trọng, song cơ quan thẩm tra cho rằng cần phải được xem xét lại, tính toán kỹ quy mô, tổng mức đầu tư, xác định rõ nguồn vốn đầu tư của ngân sách địa phương, phân kỳ đầu tư, tiến độ hoàn thành dự án và hiệu quả đem lại.

Ủy ban Tài chính - Ngân sách cũng cho rằng: “việc Chính phủ trình tách nguồn vượt thu của Nhà máy lọc dầu Dung Quất để bố trí cho dự án thuộc cấp ngân sách địa phương là chưa hợp lý”.

Vì, theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước thì đối với số tăng thu của Ngân sách Trung ương so với dự toán được giao, Chính phủ dự kiến phương án sử dụng đối với từng nhiệm vụ chi, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước khi thực hiện.

Do vậy, nguồn vượt thu so với dự toán của Nhà máy lọc dầu Dung Quất phải được tổng hợp đầy đủ vào ngân sách nhà nước, cần được tính chung trong số vượt thu từ ngân sách Trung ương để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, cơ quan thẩm tra tỏ rõ quan điểm.

Mặt khác, nếu áp dụng cơ chế tài chính như Chính phủ trình sẽ không đảm bảo tính thống nhất của ngân sách nhà nước và chưa đúng với yêu cầu các khoản thu, chi phải được dự toán theo quy định của Hiến pháp năm 2013, báo cáo thẩm tra nêu rõ.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Phùng Quốc Hiển cho biết, từ các phân tích trên, đa số ý kiến trong Thường trực Ủy ban không nhất trí sử dụng cơ chế lấy từ nguồn vượt thu ngân sách Trung ương một số năm của Nhà máy lọc dầu Dung Quất để đầu tư xây dựng một dự án cụ thể, như đường Tịnh Phong - Cảng Dung Quất 2.