09:41 30/09/2019

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền từ 1-4/10

Hà Anh

PCC, TTN, TCL, ISH, VMD, DBH, DRL, ASP, TDA, HNT, PVC, DGW thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

PCC, TTN, TCL, ISH, VMD, DBH, DRL, ASP, TDA, HNT, PVC, DGW thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền.

* Ngày 10/10/2019, Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây lắp 1 – Petrolimex (mã PCC-UpCOM) chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2/2018 với tỉ lệ 05%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 01/10/2019.

* Ngày 15/10/2019, Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền thông Việt Nam (mã TTN-UpCOM) tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền với tỷ lệ 05%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 01/10/2019.

* Ngày 10/10/2019, Công ty Cổ phần Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng (mã TCL-HOSE) chi trả cổ tức bằng tiền còn lại năm 2018 với tỷ lệ 02%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 01/10/2019.

* Ngày 16/10/2019, Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO (mã ISH-UpCOM) trả cổ tức bằng tiền phần còn lại năm 2018 với tỷ lệ 09%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 900 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 01/10/2019.

* Ngày 18/10/2019, Công ty Cổ phần Y Dược phẩm VIMEDIMEX (mã VMD-HOSE) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 02/10/2019.

* Ngày 24/10/2019, Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng (mã DBH-UpCOM) chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018 với tỷ lệ 2,90%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 290 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 03/10/2019.

* Ngày 15/10/2019, Công ty cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 (mã DRL-HOSE) chi trả tạm ứng cổ tức đợt 02/2019 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 03/10/2019.

* Ngày 15/10/2019, Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An pha (mã ASP-HOSE) thanh toán cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 05%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 03/10/2019.

* Ngày 18/10/2019, Công ty cổ phần Đầu tư, Xây lắp và Vật liệu Xây dựng Đông Anh (mã TDA-UpCoM) trả cổ tức bằng tiền năm 2018 với tỷ lệ 06%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 04/10/2019.

* Ngày 22/10/2019, Công ty cổ phần Công ty cổ phần Xe điện Hà Nội (mã HNT-UpCOM) chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018 với tỷ lệ 2,4%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 240 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 04/10/2019.

* Ngày 18/10/2019, Tổng công ty Dung dịch khoan và Hoá phẩm Dầu khí-Công ty Cổ phần (mã PVC-HNX) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 4,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 450 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 04/10/2019.

* Ngày 21/10/2019, Công ty cổ phần Thế giới số (mã DGW-HOSE) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 05%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 04/10/2019.