20:00 17/09/2019

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền từ 19-27/9

Hà Anh

SHP, BXH, UPC, TLG, GLT, NST, PPS, DLT, L62, PNT, PVB, CMP, DIH, DCM và HTV thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

SHP, DNN, BXH, UPC, TLG, GLT, NST, PPS, DLT, L62, PNT, PVB, CMP, DIH, DCM và HTV thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền.

* Ngày 30/09/2019, Công ty Cổ phần Thủy điện miền Nam (mã SHP-HOSE) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 19/09/2019.

* Ngày 30/09/2019, Công ty cổ phần Cấp nước Đà Nẵng (mã DNN-UpCOM) tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền với tỉ lệ 09%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 900 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 19/09/2019.

* Ngày 15/10/2019, Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng (mã BXH-HNX) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 05%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/09/2019.

* Ngày 10/10/2019, Công ty Cổ phần phát triển Công viên cây xanh và Đô thị Vũng Tàu (mã UPC-UpCOM) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/09/2019.

* Ngày 23/10/2019, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long (mã TLG-HOSE) chi trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền với tỷ lệ 05%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/09/2019.

* Ngày 04/10/2019, Công ty Cổ phần Kỹ thuật Điện Toàn Cầu (mã GLT-HNX) thanh toán đợt cuối cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/09/2019.

* Ngày 24/10/2019, Công ty Cổ phần Ngân Sơn (mã NST-HNX) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 09%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 900 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/09/2019.

* Ngày 25/10/2019, Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật điện lực dầu khí Việt Nam (mã PPS-HNX) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 9,53%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 953 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/09/2019.

* Ngày 03/10/2019, Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại – Vinacomin (mã DLT-UpCOM) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 14%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/09/2019.

* Ngày 17/10/2019, Công ty Cổ phần Lilama 69-2 (mã L62-HNX) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 02%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/09/2019.

* Ngày 02/10/2019, Công ty cổ phần Trường Phú (mã TGP-UpCOM) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 05%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/09/2019.

* Ngày 10/10/2019, Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội (mã DHN-UpCOM) tạm ứng năm 2019 bằng tiền (8%/cổ phiếu) và chi trả cổ tức bổ sung năm 2018 bằng tiền (1%/cổ phiếu). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/09/2019.

* Ngày 10/10/2019, Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn (mã SGR-HOSE) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cp (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/09/2019.

* Ngày 07/10/2019, Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận (mã PNT-UpCOM) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 09%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 900 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 23/09/2019.

* Ngày 14/10/2019, Công ty Cổ phần bọc ống dầu khí Việt Nam (mã PVB-HNX) chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018 với tỷ lệ 07%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 26/09/2019.

* Ngày 10/10/2019, Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây (mã CMP-UpCOM) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 4,30%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 430 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 26/09/2019.

* Ngày 28/10/2019, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Hội An (mã DIH-HNX) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 04%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 400 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 26/09/2019.

* Ngày 15/10/2019, Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (mã DCM-HOSE) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 09%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 900 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 26/09/2019.

* Ngày 24/10/2019, Công ty Cổ phần vận tải Hà Tiên (mã HTV-HOSE) chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018 với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 27/09/2019.