09:56 02/01/2020

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền từ 2-3/01

Hà Anh

SIP, HNP, NTP, SGC, TRA, SEB, CT3, PRE thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

SIP, HNP, NTP, SGC, TRA, SEB, CT3, PRE thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền.

* Ngày 17/01/2020, Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG (mã SIP-UpCOM) tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 02/01/2020.

* Ngày 15/01/2020, Công ty Cổ phần Hanel Xốp nhựa (mã HNP-UpCOM) tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2019 với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 02/01/2020.

* Ngày 15/01/2020, Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (mã NTP-HNX) tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1/2019 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 02/01/2020.

* Ngày 16/01/2020, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang (mã SGC-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 02/01/2020.

* Ngày 17/01/2020, Công ty cổ phần Traphaco (mã TRA-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 02/01/2020.

* Ngày 14/01/2020, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung (mã SEB-HNX) tạm ứng cổ tức lần 3/2019 với tỷ lệ 05%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 03/01/2020.

* Ngày 04/02/2020, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 (mã CT3-UpCOM) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 06%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 03/01/2020.

* Ngày 08/01/2020, Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI (mã PRE-HNX) tạm ứng cổ tức lần 2/2019 bằng tiền với tỷ lệ 05%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 03/01/2020.