20:07 01/12/2019

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền từ 2-6/12

Hà Anh

KDC, VMS, SNZ, RTB, DBM, GTS CMD, BDG, PWA, PRT, TMS, ADP, BMP, CDN, TLP, COM, CLC, CKD, PAC, KTL thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

KDC, VMS, SNZ, RTB, DBM, GTS, CMD, BDG, PWA, PRT, TMS, ADP, BMP, CDN, TLP, COM, CLC, CKD, PAC, KTL thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền.

* Ngày 13/12/2019, Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO (mã KDC-HOSE) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 10% cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 02/12/2019.

* Ngày 16/12/2019, Công ty Cổ phần Phát triển Hàng hải (mã VMS-HNX) chi cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 05%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 02/12/2019.

* Ngày 27/12/2019, Tổng Công ty Cổ phần Phát triển khu công nghiệp (mã SNZ-UpCOM) tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền với tỷ lệ 04%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 400 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 02/12/2019.

* Ngày 12/12/2019, Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên (mã RTB-UpCOM) trả cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 02%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 02/12/2019.

* Ngày 20/12/2019, Công ty Cổ phần Dược - Vật tư Y tế Đăk Lăk (mã DBM-UpCOM) tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 02/12/2019.

* Ngày 09/01/2020, Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng và Trang trí nội thất Thành phố Hồ Chí Minh (mã CMD-UpCOM) tạm ứng cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 02/12/2019.

* Ngày 12/12/2019, Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương (mã BDG-UpCOM) tạm ứng cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 02/12/2019.

* Ngày 26/12/2019, Công ty Cổ phần Bất động sản Dầu khí (mã PWA-UpCOM) trả cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền với tỷ lệ 3,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 350 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 03/12/2019.

* Ngày 31/12/2019, Tổng công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương - Công ty Cổ phần (mã PRT-UpCOM) trả tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1/2019 với tỷ lệ 01%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 100 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 04/12/2019.

* Ngày 06/01/2020, Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn (mã GTS-UpCOM) tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền với tỷ lệ 04%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 400 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 04/12/2019.

* Ngày 19/12/2019, Công ty Cổ phần Sơn Á Đông (mã ADP-UpCOM) tạm ứng cổ tức đợt 3/2019 với tỷ lệ 05%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 04/12/2019.

* Ngày 19/12/2019, Công ty Cổ phần TRANSIMEX (mã TMS-HOSE) chi trả cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 05/12/2019.

* Ngày 20/12/2019, Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (mã BMP-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền với tỷ lệ 20%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 05/12/2019.

* Ngày 16/12/2019, Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng (mã CDN-HNX) trả cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 04%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 400 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 05/12/2019.

* Ngày 18/12/2019, Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP (mã TLP-UpCOM) chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018 với tỷ lệ 3,6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 360 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 05/12/2019.

* Ngày 18/12/2019, Công ty Cổ phần Vật Tư - Xăng Dầu (mã COM-HOSE) tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2019 với tỷ lệ 30%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng/cp). Ngày đăng ký cuối cùng: 06/12/2019.

* Ngày 25/12/2019, Công ty Cổ phần Cát Lợi (mã CLC-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 06/12/2019.

* Ngày 25/12/2019, Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi (mã CKD-UpCOM) trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền với tỷ lệ 17,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.750 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 06/12/2019.

* Ngày 25/12/2019, Công ty Cổ phần pin Ắc quy niềm Nam (mã PAC-HOSE) tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2019 với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 06/12/2019.

* Ngày 20/12/2019, Công ty Cổ phần Kim khí Thăng Long (mã KTL-UpCOM) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 20,588%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.058,8 đồng) (Số tiền cổ tức mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 06/12/2019.