13:39 20/10/2019

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền từ 21-25/10

Hà Anh

HU4, BLW, PHC, CSV, IN4, TCD, CCL, VOC, HC3, SLS, NQN, KBC thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền

 Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

HU4, BLW, PHC, CSV, IN4, TCD, CCL, VOC, HC3, SLS, NQN, KBC thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền.

* Ngày 31/10/2019, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4 (mã HU4-UpCOM) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 03%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/10/2019.

* Ngày 06/11/2019, Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu (mã BLW-UpCOM) trả cổ tức lần 3/2018 bằng tiền với tỷ lệ 0,38%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 38 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 21/10/2019.

* Ngày 11/11/2019, Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings (mã PHC-HOSE) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 08%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 22/10/2019.

* Ngày 05/11/2019, Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam (mã CSV-HOSE) chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền với tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 22/10/2019.

* Ngày 14/11/2019, Công ty Cổ phần In số 4 (mã IN4-UpCOM) tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1/2019 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 22/10/2019.

* Ngày 22/11/2019, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (mã TCD-HOSE) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 05%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 22/10/2019.

* Ngày 26/12/2019, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long (mã CCL-HOSE) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 05%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 22/10/2019.

* Ngày 20/11/2019, Tổng Công ty Công nghiệp dầu thực vật Việt Nam – Công ty Cổ phần (mã VOC-UpCOM) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 22/10/2019.

* Ngày 12/11/2019, Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng (mã HC3-UpCOM) tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 24/10/2019.

* Ngày 18/11/2019, Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La (mã SLS-HNX) chi trả cổ tức năm 2018 - 2019 bằng tiền với tỷ lệ 50%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 5.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 25/10/2019.

* Ngày 20/11/2019, Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Ninh (mã NQN-UpCOM) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 5,36%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 536 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 25/10/2019.

* Ngày 29/11/2019, Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-Công ty Cổ phần (mã KBC-HOSE) trả cổ tức bằng tiền đợt 2 từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến thời điểm 31/12/2018 với tỷ lệ 05%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 25/10/2019.