09:57 22/09/2019

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền từ 24-30/9

Hà Anh

TA6, KTC, TSJ, HAM, HCT, PSP, TBD, DPR, TN1, HU6, CTD, D11, VTE, QTC, PVS, HEJ và T12 thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

TA6, KTC, TSJ, HAM, HCT, PSP, TBD, DPR, TN1, HU6, CTD, D11, VTE, QTC, PVS, HEJ và T12 thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền.

* Ngày 10/10/2019, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 665 (mã TA6-UpCOM) chi trả cổ tức năm tài chính 2018 bằng tiền với tỷ lệ 10,73437%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.073,437 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 24/09/2019.

* Ngày 17/10/2019, Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang (mã KTC-UpCOM) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 06%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 24/09/2019.

* Ngày 11/10/2019, Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội (mã TSJ-UpCOM) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 11,13%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.113 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 24/09/2019.

* Ngày 10/10/2019, Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang (mã HAM-UpCOM) chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền với tỷ lệ 06%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 25/09/2019.

* Ngày 10/10/2019, Công ty cổ phiếu Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng (mã HCT-HNX) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 07%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 25/09/2019.

* Ngày 21/10/2019, Công ty cổ phiếu Cảng dịch vụ Dầu khí Đình Vũ (mã PSP-UpCOM) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 05%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 26/09/2019.

* Ngày 17/10/2019, Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty Cổ phần (mã TBD-UpCOM) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 26/09/2019.

* Ngày 18/10/2019, Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú (mã DPR-HOSE) chi cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 26/09/2019.

* Ngày 28/10/2019, Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (mã TN1-HOSE) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 27/09/2019.

* Ngày 16/10/2019, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị HUD6 (mã HU6-UpCOM) chi cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 27/09/2019.

* Ngày 11/10/2019, Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (mã CTD-HOSE) chi trả cổ tức năm 2018 với tỷ lệ 30%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 3.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 27/09/2019.

* Ngày 09/10/2019, Công ty Cổ phần Địa ốc 11 (mã D11-HNX) chia cổ tức năm 2018 với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 27/09/2019.

* Ngày 11/10/2019, Công ty cổ phần Viễn thông Điện tử VINACAP (mã VTE-UpCOM) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 1,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 150 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 27/09/2019.

* Ngày 05/11/2019, Công ty Cổ phần Công trình GTVT Quảng Nam (mã QTC-HNX) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 23%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.300 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 30/09/2019.

* Ngày 30/10/2019, Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (mã PVS-HNX) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 07%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 30/09/2019.

* Ngày 25/10/2019, Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi Việt Nam – Công ty Cổ phần (mã HEJ-UpCOM) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 19,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.950 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 30/09/2019.

* Ngày 07/10/2019, Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tràng Thi (mã T12-UpCOM) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 03%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 30/09/2019.