16:17 28/10/2019

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền từ 28/10-1/11

Hà Anh

IDI, ASM, DBT và MVC, SCS, HU3, ACL thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

IDI, ASM, DBT và MVC, SCS, HU3, ACL thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền.

* Ngày 12/11/2019, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia I.D.I (mã IDI-HOSE) trả cổ tức năm 2018 còn lại bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 28/10/2019.

* Ngày 20/11/2019, Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai (mã ASM-HOSE) chi trả cổ tức đợt 2/2018 là 8% và tạm ứng cổ tức năm 2019 là 2% bằng tiền (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 30/10/2019.

* Ngày 25/11/2019, Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre (mã DBT-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 31/10/2019.

* Ngày 15/11/2019, Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương (mã MVC-UpCOM) trả cổ tức còn lại của năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 08%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 31/10/2019.

* Ngày 12/11/2019, Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (mã SCS-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền với tỷ lệ 30%/cổ phiếu (01 cổ phiếu phổ thông được nhận 3.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 01/11/2019.

* Ngày 08/11/2019, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 (mã HU3-HOSE) chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018 với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 01/11/2019.

* Ngày 11/11/2019, Công ty Cổ phần XNK Thuỷ sản Cửu Long An Giang (mã ACL-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 01/11/2019.