08:06 03/11/2019

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền từ 4-8/11

Hà Anh

TNP, LBM, AGX, TDB, GMD, PHN, VLG, HHN, SSC, NNC, MPY, BID, HC1 và LGL thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

TNP, LBM, AGX, TDB, GMD, PHN, VLG, HHN, SSC, NNC, MPY, BID, HC1 và LGL thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền.

* Ngày 14/11/2019, Công ty Cổ phần Cảng Thị Nại 9 (mã TNP-UpCOM) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 09%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 900 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 05/11/2019.

* Ngày 22/11/2019, Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng (mã LBM-HOSE) tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 1/2019 với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 05/11/2019.

* Ngày 14/11/2019, Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn (mã AGX-UpCOM) tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 05/11/2019.

* Ngày 25/11/2019, Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình (mã TDB-UpCOM) tạm ứng cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền vói tỷ lệ 08%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 06/11/2019.

* Ngày 15/11/2019, Công ty Cổ phần Gemadept (mã GMD-HOSE) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 06/11/2019.

* Ngày 22/11/2019, Công ty Cổ phần Pin Hà Nội (mã PHN-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 06/11/2019.

* Ngày 20/11/2019, Công ty Cổ phần Vinalines Logistics - Việt Nam (mã VLG-UpCOM) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 07%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 06/11/2019.

* Ngày 26/11/2019, Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội (mã HHN-UpCOM) trả cổ tức còn lại năm 2012, 2013 bằng tiền với tỷ lệ 2,25%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 225 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 06/11/2019.

* Ngày 29/11/2019, Công ty Cổ phần Giống cây trồng Miền Nam (mã SSC-HOSE) trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 07/11/2019.

* Ngày 20/11/2019, Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ (mã NNC-HOSE) chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 và cổ tức từ quỹ đầu tư và phát triển chuyển sang tiền với tỷ lệ 50%/cổ phiếu 01 cổ phiếu được nhận 5.000 đồng). Trong đó: tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 là 21% và Quỹ cổ tức từ quỹ đầu tư và phát triển chuyển sang là 29%. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/11/2019.

* Ngày 02/12/2019, Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Phú Yên (mã MPY-UpCOM) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 06%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 08/11/2019.

* Ngày 12/12/2019, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (mã BID-HOSE) trả cổ tức năm 2017 và năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 14%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng) - bao gồm trả cổ tức năm 2017 tỷ lệ 07%/cổ phiếu và trả cổ tức năm 2018 tỷ lệ 07%/cổ phiếu. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/11/2019.

* Ngày 29/11/2019, Công ty cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội (mã HC1-UpCOM) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 08/11/2019.

* Ngày 05/12/2019, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Long Giang (mã LGL-HOSE) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 08/11/2019.