08:54 08/09/2019

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền từ 9-13/9

Hà Anh

Hàng lọạt doanh nghiệp thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền trong tuần tới

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

VNC, VCW, PHR, VET, BHN, RAL, CTR, NTF, TVW, VNC, MCT, SB1, HJS, SC5, DMC, EMS, HAD, TDC, ALT, SNC, VAV, MCC và BSH thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền.

* Ngày 26/09/2019, Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol (mã VNC-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền với tỷ lệ 05%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 09/09/2019.

* Ngày 20/09/2019, Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà (mã VCW-UpCOM) tạm ứng cổ tức lần 2/2019 bằng tiền với tỷ lệ 08%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 09/09/2019.

* Ngày 25/09/2019, Công ty Cổ phần cao su Phước Hoà (mã PHR-HOSE) trả cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 05%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 09/09/2019.

* Ngày 01/10/2019, Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO (mã VET-UpCOM) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 40%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 4.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 09/09/2019.

* Ngày 01/10/2019, Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước Giải khát Hà Nội (mã BHN-HOSE) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 75,57%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 7.557 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 09/09/2019.

* Ngày 24/09/2019, Công ty Cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông (mã RAL-HOSE) tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1/2019 với tỷ lệ 25%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 09/09/2019.

* Ngày 27/09/2019, Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel (mã CTR-UpCOM) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 09/09/2019.

* Ngày 10/10/2019, Công ty Cổ phần Dược - Vật tư Y tế Nghệ An (mã NTF-UpCOM) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 09/09/2019.

* Ngày 22/10/2019, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh (mã TVW-UpCOM) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 4,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 450 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 09/09/2019.

* Ngày 26/09/2019, Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol (mã VNC-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền với tỷ lệ 05%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 09/09/2019.

* Ngày 17/09/2019, Công ty Cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng (mã MCT-UpCOM) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 06%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 10/09/2019.

* Ngày 20/09/2019, Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh (mã SB1-UpCOM) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 04%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 400 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 10/09/2019.

* Ngày 25/09/2019, Công ty Cổ phần Thuỷ điện Nậm Mu (mã HJS-HNX) thanh toán cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền với tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 10/09/2019.

* Ngày 10/10/2019, Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 (mã SC5-HOSE) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 10/09/2019.

* Ngày 26/09/2019, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco (mã DMC-HOSE) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 25%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 10/09/2019.

* Ngày 10/10/2019, Tổng Công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – Công ty Cổ phần (mã EMS-UpCOM) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 10/09/2019.

* Ngày 26/09/2019, Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương (mã HAD-HNX) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 11/09/2019.

* Ngày 26/09/2019, Công ty Cổ phần kinh doanh và phát triển Bình Dương (mã TDC-HOSE) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 11/09/2019.

* Ngày 30/09/2019, Công ty Cổ phần XNK Thuỷ sản Năm Căn (mã SNC-UpCOM) chi trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền với tỷ lệ 08%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 12/09/2019.

* Ngày 26/09/2019, Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình (mã ALT-HNX) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 08%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 12/09/2019.

* Ngày 30/09/2019, Công ty Cổ phần XNK Thuỷ sản Năm Căn (mã SNC-UpCOM) chi trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền với tỷ lệ 08% (01 cổ phiếu nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 12/09/2019.

* Ngày 30/09/2019, Công ty Cổ phần VIWACO (mã VAV-UpCOM) trả cổ tức lần 2/2018 bằng tiền với tỷ lệ 25%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 12/09/2019.

* Ngày 07/10/2019, Công ty Cổ phần Gạch ngói cao cấp (mã MCC-HNX) chi cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 01%; Trả tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền với tỷ lệ 03%/cổ phiếu – tổng tỷ lệ là 4%/ cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 400 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 12/09/2019.

* Ngày 25/09/2019, Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội (mã BSH-UpCOM) tạm ứng cổ tức lần 1/2019 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 13/09/2019.