22:55 31/07/2018

Lịch trả cổ tức của doanh nghiệp niêm yết từ 1-10/8

Hà Anh

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 8/2018

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 8/2018.

* Ngày 1/8/2018, Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Vi na ta ba (mã VTJ-HNX) chia cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 5,5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 550 đồng).

* Ngày 2/8/2018, Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn (mã SGH-HNX) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng).

* Ngày 2/8/2018, Công ty Cổ phần Hóa An (mã DHA-HOSE) thanh toán cổ tức phần còn lại năm 2017 và tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Trong đó: thanh toán cổ tức phần còn lại 2017 là 10% và tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 là 10%.

* Ngày 6/8/2018, Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh (mã PTD-HNX) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 6/8/2018, Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (mã TCH-HOSE) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 8,5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 850 đồng).

* Ngày 6/8/2018, Công ty Cổ phần DIC số 4 (mã DC4-HNX) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng).

* Ngày 6/8/2018, Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành (mã BRC-HOSE) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 9%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 900 đồng).

* Ngày 8/8/2018, Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn (mã SMA-HOSE) thanh toán cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 4,7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 470 đồng).

* Ngày 8/8/2018, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Long Giang (mã LGL-HOSE) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 9/8/2018, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (mã BVS-HNX) chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm tài chính 2017 với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng).

* Ngày 10/8/2018, Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt (mã TVS-HOSE) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng).

* Ngày 10/8/2018, Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO (mã INC-HNX) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng).

* Ngày 10/8/2018, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Bến Tre (mã ABT-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền với tỷ lệ 30%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng).