21:17 28/02/2018

Lịch trả cổ tức của doanh nghiệp niêm yết từ 1-9/3

Hà Anh

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 3/2018

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 3/2018.

* Ngày 1/3/2018, Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (mã PGI-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).

* Ngày 5/3/2018, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 4 (mã TV4-HNX) trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 11%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.100 đồng).

* Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà (mã SDC-HNX) thông báo việc thay đổi ngày thanh toán cổ tức năm 2016 bằng tiền của cổ phiếu SDC (ngày đăng ký cuối cùng: 28/9/2017) sang ngày 6/3/2018 thay vì ngày 20/11/2017 do nguồn tiền thu từ các công trình chưa được chủ đầu tư thanh toán kịp thời nên công ty chưa thu xếp được tiền để thanh toán cổ tức.

* Ngày 7/3/2018, Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn (mã SMA-HOSE) thanh toán phần còn lại cổ tức năm 2012 với tỷ lệ 3%, cổ tức năm 2013 là 4% và cổ tức năm 2014 tỷ lệ 3% bằng tiền với tổng tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 7/3/2018, Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai (mã PDN-HOSE) tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1/2017 với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 8/3/2018, Công ty Cổ phần Dệt may- Đầu tư- Thương mại Thành Công (mã TCM-HOSE) trả cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 8/3/2018, Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu điện (mã POT-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỉ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 9/3/2018, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô (mã HDG-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 9/3/2018, Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa (mã TIP-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 9/3/2018, Công ty Cổ phần Vicstone (mã VCS-HNX) tạm ứng cổ tức lần 22017 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).