09:36 14/02/2019

Lịch trả cổ tức của doanh nghiệp niêm yết từ 14-28/2

Hà Anh

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 2/2019

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 2/2019.

* Ngày 14/2/2019, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (mã VCI-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng).

* Ngày 19/2/2019, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 (mã HU1-HOSE) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 16%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng).

* Ngày 20/2/2019, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Tp. HCM (mã STC-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 13%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận 1.300 đồng).

* Ngày 20/2/2019, Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại Tp.HCM (mã SGD-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 20/2/2019, Công ty Cổ phần Kim Khí Tp.HCM – Vnsteel (mã HMC-HOSE) tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1/2018 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 20/2/2019, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 (mã HU3-HOSE) chi trả cổ tức đợt cuối bằng tiền năm 2017 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 20/2/2019, Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà (mã TBC-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 26/2/2019, Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú (mã DPR-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 40%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 4.000 đồng).

* Ngày 27/2/2019, Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong (mã ITD-HOSE) thanh toán cổ tức năm 2017 đợt cuối bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 27/2/2019, Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (mã VCG-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 27/2/2019, Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí (mã PSD-HNX) trả tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 1.500 đồng).

* Ngày 28/2/2019, Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (mã PGI-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).

* Ngày 28/2/2019, Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương (mã BWE-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng).

* Ngày 28/2/2019, Công ty Cổ phần Giống cây trồng Miền Nam (mã SSC-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).

* Ngày 28/2/2019, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (mã VNM-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).