22:36 13/09/2018

Lịch trả cổ tức của doanh nghiệp niêm yết từ 15-21/9

Hà Anh

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 9/2018

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 9/2018.

* Ngày 15/9/2018, Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hoà (mã SVI-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 3/2017 bằng tiền với tỷ lệ 50%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 5.000 đồng).

* Ngày 17/9/2018, Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang (mã DQC-HOSE) trả cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 17/9/2018, Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hải Vân (mã HVX-HOSE) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 3%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 300 đồng).

* Ngày 17/9/2018, Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Khí (mã PVT-HOSE) chi trả cổ tức bằng tiền theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 17/9/2018, Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 (mã DRL-HOSE) chi trả tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 18/9/2018, Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol (mã VNC-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 19/9/2018, Công ty Cổ phần Thuỷ điện Nậm Mu (mã HJS-HNX) trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 20/9/2018, Công ty Cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái (mã CAP-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).

* Ngày 20/9/2018, Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 2 (mã VE2-HNX) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 20/9/2018, Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn (mã SGR-HOSE) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 20/9/2018, Công ty Cổ phần PVI (mã PVI-HNX) chi trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền với tỷ lệ 14%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng).

* Ngày 20/9/2018, Công ty Cổ phần Gạch Ngói Nhị Hiệp (mã NHC-HNX) chia cổ tức đợt 1/2018 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 20/9/2018, Công ty Cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái (mã CAP-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).

* Ngày 21/9/2018, Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn (mã QNP-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng).

* Ngày 21/9/2018, Công ty Cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông (mã RAL-HOSE) tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1/2018 với tỷ lệ 25%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng).

* Ngày 21/9/2018, Công ty Cổ phần Khử Trùng Việt Nam (mã VFG-HOSE) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).