21:41 14/03/2018

Lịch trả cổ tức của doanh nghiệp niêm yết từ 15-22/3

Hà Anh

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 3/2018

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 3/2018.

* Ngày 15/3/2018, Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây (mã DHT-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 15/3/2018, Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen (mã DSN-HOSE) chi trả cổ tức đợt cuối năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).

* Ngày 16/3/2018, Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong (mã AAM-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 19/3/2018, Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ (mã CPC-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 19/3/2018, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Đà Nẵng (mã DAD-HNX) tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2017 với tỷ lệ 18%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.800 đồng).

* Ngày 19/3/2018, Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại Tp.HCM (mã SGD-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 20/3/2018, Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng (mã VPH-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng).

* Ngày 20/3/2018, Công ty Cổ phần Giống cây trồng Miền Nam (mã SSC-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).

* Ngày 20/3/2018, Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát (mã AAA-HOSE) chi trả tạm ứng cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 22/3/2018, Công ty Cổ phần Thương mại XNK Thiên Nam (mã TNA-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 2/2017 với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).