13:37 16/12/2018

Lịch trả cổ tức của doanh nghiệp niêm yết từ 17-21/12

Hà Anh

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 12/2018

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 12/2018.

* Ngày 17/12/2018, Công ty Cổ phần Vicostone (mã VCS-HNX) tạm ứng cổ tức lần 2/2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 17/12/2018, Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons (mã HTN-HOSE) trả cổ tức bằng tiền năm 2017 với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 17/12/2018, Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (mã UDC-HOSE) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 1%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 100 đồng).

* Ngày 18/12/2018, Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Thông (mã TST-HNX) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 3,91%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 391 đồng).

* Ngày 19/12/2018, Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (mã NLG-HOSE) tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1/2018 với tỷ lệ 1,97%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận 197 đồng).

* Ngày 20/12/2018, Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh (mã TTE-HOSE) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng).

* Ngày 20/12/2018, Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (mã VHC-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).

* Ngày 20/12/2018, Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung (mã SMB-HOSE) trả tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).

* Ngày 20/12/2018, Công ty Cổ phần Cát Lợi (mã CLC-HOSE) trả tạm cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 20/12/2018, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (mã DVP-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền với tỷ lệ 25%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng).

* Ngày 20/12/2018, Công ty Cổ phần Bibica (mã BBC-HOSE) trả cổ tức còn lại của năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ thực hiện: 2%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 200 đồng).

* Ngày 20/12/2018, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền (mã BFC-HOSE) tạm cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).

* Ngày 20/12/2018, Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (mã D2D-HOSE) chi tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 20/12/2018, Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La (mã HSL-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng).

* Ngày 21/12/2018, Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (mã HCM-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng).

* Ngày 21/12/2018, Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển (mã VAF-HOSE) tạm ứng cổ tức lần 1/2018 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 21/12/2018, Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hoà (mã KHP-HOSE) chi trả cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền với tỷ lệ 3%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 300 đồng).