22:42 18/12/2017

Lịch trả cổ tức của doanh nghiệp niêm yết từ 18-22/12

Hà Anh

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 12/2017

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 12/2017.

* Ngày 18/12/2017, Công ty Cổ phần HACISCO (mã HAS-HOSE) chi tạm ứng cổ tức lần 1/2017 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 19/12/2017, Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm (mã IMP-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 20/12/2017, Công ty Cổ phần Vinafreight (mã VNF-HNX) trả cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 21/12/2017, Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (mã VNS-HOSE) trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1/2017 với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận 700 đồng).

* Ngày 21/12/2017, Công ty Cổ phần Thép Nam Kim (mã NKG-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 22/12/2017, Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hoà (mã KHP-HOSE) tạm ứng chi trả cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền tỷ lệ 4%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 400 đồng).

* Ngày 22/12/2017, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia I.D.I (mã IDI-HOSE) trả cổ tức năm 2015 và 2016 bằng tiền với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng) - trong đó cổ tức năm 2015 là 3% và cổ tức năm 2016 là 4%.