23:32 17/06/2018

Lịch trả cổ tức của doanh nghiệp niêm yết từ 18-22/6

Hà Anh

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 6/2018

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 6/2018.

* Ngày 18/6/2018, Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị trường học Hà Tĩnh (mã HBE-HNX) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng).

* Ngày 18/6/2018, Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI (mã SFI-HOSE) chia trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 19/6/2018, Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings (mã IBC-HOSE) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 20/6/2018, Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất dầu khí miền Bắc (mã PMB-HNX) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).

* Ngày 20/6/2018, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Dầu khí (mã PET-HOSE) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).

* Ngày 20/6/2018, Công ty Cổ phần Chương Dương (mã CDC-HOSE) chi trả cổ tức năm 2017 và tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 17%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.700 đồng).

* Ngày 20/6/2018, Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (mã NLG-HOSE) chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2/2017 với tỷ lệ 1,89%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận 189 đồng).

* Ngày 21/6/2018, Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Bình Thạnh (mã GIL-HOSE) chi trả cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền với tỷ lệ 10% /cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận 1.000 đồng).

* Ngày 21/6/2018, Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái (mã CLL-HOSE) trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền với tỷ lệ 2%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 200 đồng).

* Ngày 21/6/2018, Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà (mã STP-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 22/6/2018, Công ty Cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực thực phẩm (mã MCF-HNX) trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền với tỷ lệ 1,05%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 105 đồng).

* Ngày 22/6/2018, Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức (mã TMC-HNX) trả cổ tức còn lại của năm 2017 và tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Trong đó: Trả cổ tức còn lại của năm 2017 là 5% và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 là 2%.

* Ngày 22/6/2018, Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam (mã VPS-HOSE) chi trả phần còn lại của cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 22/6/2018, Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất (mã TNC-HOSE) chi trả cổ tức bằng tiền năm 2017 với tỷ lệ 9%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 900 đồng).

* Ngày 22/6/2018, Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin (mã TC6-HNX) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 3%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 300 đồng).

* Ngày 22/6/2018, Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT (mã FTS-HOSE) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 22/6/2018, Công ty Cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực thực phẩm (mã MCF-HNX) trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền với tỷ lệ 1,05%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 105 đồng).

* Ngày 22/6/2018, Công ty Cổ phần Miền Đông (mã MDG-HOSE) chi trả cổ tức còn lại của năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).