00:38 18/04/2018

Lịch trả cổ tức của doanh nghiệp niêm yết từ 18-27/4

Hà Anh

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 4/2018

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 4/2018.

* Công ty Cổ phần Sông Đà 10 (mã SDT-HNX) thông báo việc thay đổi lần thứ 01 về thời gian chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền của cổ phiếu SDT (ngày đăng ký cuối cùng 18/01/2018) sang ngày 18/4/2018 thay vì ngày 30/3/2018 do việc thu hồi công nợ tiếp tục gặp khó khăn, không đạt kết quả như dự kiến, đồng thời còn phải bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn nên Công ty không thể cân đối nguồn vốn để chi trả cổ tức đợt 2 năm 2016 như dự kiến.

* Ngày 19/4/2018, Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại May Sài Gòn (mã GMC-HOSE) trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 20/4/2018, Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (mã CAV-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 20/4/2018, Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát (mã APG-HOSE) chi trả cổ tức bằng tiền năm 2017 với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 20/4/2018, Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà (mã ITC-HOSE) chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 3,5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 350 đồng).

* Ngày 20/4/2018, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng thủy lợi Lâm Đồng (mã LHC-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (mã SJS-HOSE) thông báo việc thay đổi thời gian thanh toán cổ tức năm 2016 bằng tiền của cổ phiếu SJS (ngày đăng ký cuối cùng: 29/12/2017) sang ngày 20/4/2018 thay vì ngày 25/1/2018 do nguồn tiền thu từ việc hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chưa được thanh toán kịp thời nên Công ty chưa thu xếp được tiền để thanh toán cổ tức cho các cổ đông như đã thông báo.

* Ngày 23/4/2018, Công ty Cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận (mã MSC-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền với tỷ lệ 4%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 400 đồng).

* Ngày 24/4/2018, Công ty Cổ phần Sông Đà 5 (mã SD5-HNX) chi trả cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng).

* Ngày 24/4/2018, Công ty Cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà (mã THS-HNX) chi trả cổ tức bằng tiền năm 2017 với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng).

* Ngày 24/4/2018, Công ty Cổ phần Miền Đông (mã MDG-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 24/4/2018, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Định (mã BDB-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2017 với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng).

* Ngày 26/4/2018, Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái (mã CLL-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 18%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.800 đồng).

* Ngày 26/4/2018, Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại (mã TJC-HNX) trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 9%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 900 đồng).

* Ngày 26/4/2018, Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hoà Phát (mã HTP-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phần được nhận 600 đồng).

* Ngày 27/4/2018, Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông (mã RAL-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền với tỷ lệ 30%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng).

* Ngày 27/4/2018, Công ty Cổ phần Chế tạo bơm Hải Dương (mã CTB-HNX) thanh toán cổ tức bằng tiền còn lại năm 2017 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 27/4/2018, Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh kim khí (mã KKC-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 20%/ cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).

* Ngày 27/4/2018, Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông (mã ADC-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 14%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng).

* Ngày 27/4/2018, Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (mã REE-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 16%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng).