18:45 19/05/2019

Lịch trả cổ tức của doanh nghiệp niêm yết từ 20-24/5

Hà Anh

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 5/2019

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 5/2019.

* Ngày 20/5/2019, Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin (mã TVD-HNX) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng).

* Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà (mã SHI-HOSE) thông báo về việc điều chỉnh thời gian tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền (ngày đăng ký cuối cùng 01/04/2019) sang ngày 21/5/2019 thay vì ngày 7/5/2019 do dòng tiền của công ty về chậm so với kế hoạch.

* Ngày 22/5/2019, Công ty Cổ phần Vinaconex 25 (mã VCC-HNX) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 22/5/2019, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long (mã TLG-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận 1.000 đồng).

* Ngày 22/5/2019, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang (mã VLA-HNX) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng).

* Ngày 24/5/2019, Công ty Cổ phần Sadico Cần Thơ (mã SDG-HNX) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).

* Ngày 24/5/2019, Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco (mã SAF-HNX) tạm ứng chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 30%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng).

* Ngày 24/5/2019, Công ty Cổ phần Kiên Hùng (mã KHS-HNX) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 17%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.700 đồng).

* Ngày 24/5/2019, Công ty Cổ phần Pymepharco (mã PME-HOSE) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).