22:04 21/04/2019

Lịch trả cổ tức của doanh nghiệp niêm yết từ 22-26/4

Hà Anh

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 4/2019

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 4/2019.

* Ngày 22/4/2019, Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (mã IDV-HNX) chi trả cổ tức lần 3/2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 22/4/2019, Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn (mã HTC-HNX) tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 3/2018 với tỷ lệ 3%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 300 đồng).

* Ngày 23/4/2019, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung (mã SEB-HNX) thanh toán phần cổ tức còn lại của năm 2018 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 24/4/2019, Công ty Cổ phần VIMECO (mã VMC-HNX) thanh toán cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 30%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng).

* Ngày 24/4/2019, Công ty Cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam (mã CMS-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 24/4/2019, Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - Vinacomin (mã TCS-HNX) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 26/4/2019, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang (mã SGC-HNX) trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 26/4/2019, Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông (mã RAL-HOSE) tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2/2018 với tỷ lệ 25%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng).

* Ngày 26/4/2019, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (mã NDN-HNX) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng).

* Ngày 26/4/2019, Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội (mã MBB-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng).

* Ngày 26/4/2019, Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI (mã CLH-HNX) trả cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Công ty Cổ phần Sông Đà 6 (mã SD6-HNX) thông báo việc điều chỉnh thời gian chi trả cổ tức bằng tiền mặt còn lại năm 2015 và đợt 1 năm 2016 của cổ phiếu SD6 (ngày đăng ký cuối cùng 24/4/2018) sang 26/4/2019 thay vì ngày 30/11/2018 do công ty chưa đảm bảo dòng tiền để thanh toán cổ tức còn lại năm 2015 và 5% đợt 1 năm 2016 theo kế hoạch đã đề ra.