20:30 27/07/2019

Lịch trả cổ tức của doanh nghiệp niêm yết từ 29-31/7

Hà Anh

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 7/2019

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 7/2019.

* Ngày 29/07/2019, Công ty Cổ phần Bao bì dầu khí Việt Nam (mã PBP-HNX) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng).

* Ngày 30/07/2019, Công ty Cổ phần Chương Dương (mã CDC-HOSE) trả cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 30/07/2019, Công ty cổ phiếu Sonadezi Long Thành (mã SZL-HOSE) chi trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng).

* Ngày 30/07/2019, Công ty Cổ phần Cokyvina (mã CKV-HNX) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 31/07/2019, Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai (mã PDN-HOSE) trả cổ tức đợt cuối năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 25%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng).