10:19 05/11/2017

Lịch trả cổ tức của doanh nghiệp niêm yết từ 3-15/11

Hà Anh

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 11/2017

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 11/2017.

* Ngày 3/11/2017, Công ty Cổ phần Transimex (mã TMS-HOSE) trả cổ tức bằng tiền năm 2016 với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 8/11/2017, Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn (mã SHA-HOSE) chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 3%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận 300 đồng).

* Ngày 10/11/2017, Công ty Cổ phần Kinh doanh khí miền Nam (mã PGS-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 với tỷ lệ 10%/ cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 10/11/2017, Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (mã DAG-HOSE) trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 10/11/2017, Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (mã NLG-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền với tỷ lệ 2,25%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận 225 đồng).

* Ngày 14/11/2017, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Thuận (mã BST-HNX) tạm ứng trả cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 15/11/2017, Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật điện lực dầu khí Việt Nam (mã PPS-HNX) chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 14,2%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.420 đồng), trong đó: từ lợi nhuận chưa chia năm 2014: 2,01% và từ lợi nhuận thực hiện năm 2016: 12,19%.

* Ngày 15/11/2017, Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An pha (mã ASP-HOSE) thanh toán cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 2%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 200 đồng).

* Ngày 15/11/2017, Công ty Cổ phần Lilama 69-1 (mã L61-HNX) trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 15/11/2017, Công ty Cổ phần Thuỷ Điện Cần Đơn (mã SJD-HOSE) trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 23%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.300 đồng).

* Ngày 15/11/2017, Tổng công ty Cổ phần đầu tư phát triển xây dựng (mã DIG-HOSE) chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 4,5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 450 đồng).