07:16 03/06/2019

Lịch trả cổ tức của doanh nghiệp niêm yết từ 3-7/6

Hà Anh

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 6/2019

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 6/2019.

* Ngày 3/6/2019, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (mã VCI-HOSE) trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng).

* Ngày 4/6/2019, Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã PNJ-HOSE) chi trả cổ tức đợt 3/2018 bằng tiền với tỷ lệ 2%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 200 đồng).

* Ngày 4/6/2019, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (mã PPC-HOSE) chi trả cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).

* Ngày 4/6/2019, Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng - Long Bình (mã ILB-HOSE) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 5/6/2019, Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin (mã TDN-HNX) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 6/6/2019, Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng (mã PTS-HNX) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 7%/cổ phiếu/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng).

* Ngày 6/6/2019, Công ty Cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn (mã SGN-HOSE) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 30%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3,000 đồng).

* Ngày 6/6/2019, Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (mã VHC-HOSE) trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).

* Ngày 6/6/2019, Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hội An (mã HOT-HOSE) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 20,04%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.040 đồng).

* Ngày 6/6/2019, Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên (mã PPY-HNX) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 6/6/2019, Tổng công ty khí Việt Nam - Công ty Cổ phần (mã GAS-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 2/2018 với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).

* Ngày 6/6/2019, Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái (mã CLL-HOSE) chi trả cổ tức đợt cuối năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 2%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 200 đồng).

* Ngày 6/6/2019, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (mã THG-HOSE) chi trả cổ tức đợt cuối năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).

* Ngày 7/6/2019, Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định (mã GDW-HNX) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 7/6/2019, Công ty Cổ phần FPT (mã FPT-HOSE) trả cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 7/6/2019, Công ty Cổ phần mía đường Lam Sơn (mã LSS-HOSE) trả cổ tức năm 2017 - 2018 bằng tiền với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng).