13:59 08/10/2018

Lịch trả cổ tức của doanh nghiệp niêm yết từ 8-12/10

Hà Anh

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 10/2018

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 10/2018.

* Ngày 9/10/2018, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình (mã NBP-HNX) trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận của năm 2017 và năm trước bằng tiền với tỷ lệ 10,2%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.020 đồng).

* Ngày 10/10/2018, Công ty Cổ phần Đầu tư và kinh doanh nhà Khang Điền (mã KDH-HOSE) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 10/10/2018, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (mã THG-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).

* Ngày 10/10/2018, Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn (mã BPC-HNX) thanh toán cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 12/10/2018, Công ty Cổ phần Cơ điện miền Trung (mã CJC-HNX) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 10,5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.050 đồng).

* Ngày 12/10/2018, Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành (mã BTT-HOSE) trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền với tỷ lệ: 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng).