19:10 07/04/2018

Lịch trả cổ tức của doanh nghiệp niêm yết từ 9-13/4

Hà Anh

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 4/2018

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 4/2018.

* Ngày 9/4/2018, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội (mã EID-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 13%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.300 đồng).

* Ngày 11/4/2018, Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang (mã DQC-HOSE) trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 11/4/2018, Công ty Cổ phần Dược phẩm dược liệu Pharmedic (mã PMC-HNX) chi trả cổ tức bằng tiền phần còn lại năm 2017 với tỷ lệ 14%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng).

* Ngày 12/4/2018, Công ty Cổ phần Gạch Ngói Nhị Hiệp (mã NHC-HNX) chia cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 12/4/2018, Công ty Cổ phần Thép Việt ý (mã VIS-HOSE) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 12/4/2018, Công ty Cổ phần Sách và thiết bị trường học Quảng Ninh (mã QST-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).

* Ngày 12/4/2018, Công ty Cổ phần Logistics Vinalink (mã VNL-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng).

* Ngày 12/4/2018, Công ty Cổ phần Nhựa và Khoáng Sản An Phát - Yên Bái (mã HII-HOSE) trả tiền cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (mỗi cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 12/4/2018, Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất dầu khí Tây Nam Bộ (mã PSW-HNX) cổ tức năm 2017 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 13/4/2018, Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà (mã SHI-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 3%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 300 đồng).