21:24 08/02/2018

Lịch trả cổ tức của doanh nghiệp niêm yết từ 9-16/2

Hà Anh

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 1/2018

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 1/2018.

* Ngày 9/2/2018, Công ty Cổ phần Damsan (mã ADS-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 9/2/2018, Công ty Cổ phần Tập đoàn thép Tiến Lên (mã TLH-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 9/2/2018, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Tp. Hồ chí Minh (mã STC-HNX) tạm ứng cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 13% /cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.300 đồng).

* Ngày 9/2/2018, Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh (mã TTT-HNX) chi tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 14%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng).

* Ngày 9/2/2018, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Bến Tre (mã ABT-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 12/2/2018, Công ty Cổ phần Nhiên liệu Sài Gòn (mã SFC-HOSE) tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2017 với tỷ lệ 18%/cổ phiếu (1 phiếu được nhận 1.800 đồng).

* Ngày 12/2/2018, Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (mã PGI-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).

* Ngày 13/2/2018, Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (mã FLC-HOSE) chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỉ lệ 3%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 300 đồng).

* Ngày 13/2/2018, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Constrexim số 8 (mã CX8-HNX) trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 3,57%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 357 đồng).

* Ngày 13/2/2018, Công ty Cổ phần Chế tạo bơm Hải Dương (mã CTB-HNX) tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2017 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).