09:00 21/09/2007

Liên hiệp quốc ưu tiên chống thay đổi khí hậu

N.Hạnh

Một trong những vấn đề nóng tại Kỳ họp Đại hội đồng Liên hiệp quốc lần thứ 62 là chống biến đổi khí hậu

Kỳ họp Đại hội đồng Liên hiệp quốc lần thứ 62 đã khai mạc tại trụ sở Liên hiệp quốc ở New York, Mỹ ngày 18/9.

Về các vấn đề nóng trong kỳ họp lần này, ông Kerim, Chủ tịch Đại hội đồng khẳng định, 5 ưu tiên hàng đầu cần giải quyết hiện nay là vấn đề thay đổi khí hậu, phát triển các dự án tài chính Liên hiệp quốc, chiến đấu chống khủng bố, cải cách Liên hiệp quốc và hoàn thành những mục tiêu thiên niên kỷ mà lãnh đạo các nước đã thông qua từ năm 2000, theo đó giảm tỉ lệ đói nghèo xuống còn một nửa, phổ cập giáo dục tiểu học toàn cầu và tiêu diệt bệnh AIDS vào năm 2015.

Ngoài ra, ông cũng đề cập đến việc cải cách Hội đồng Bảo an, cơ quan quyền lực cao nhất của Liên hiệp quốc. Đã có nhiều ý kiến ủng hộ việc mở rộng Hội đồng Bảo an, hiện bao gồm 5 thành viên thường trực có quyền phủ quyết và 10 thành viên không thường trực, được bầu theo nhiệm kỳ 2 năm.