23:45 06/11/2007

Liên tiếp xử phạt vi phạm về chứng khoán

Đăng Long

Chỉ trong hai ngày, Thanh tra Chứng khoán đã ban hành 10 quyết định xử phạt 10 trường hợp vi phạm

Trụ sở Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Trụ sở Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Chỉ trong hai ngày, Thanh tra Chứng khoán đã ban hành 10 quyết định xử phạt 10 trường hợp vi phạm.

Đây là mật độ dày nhất từ trước tới nay. Trước đó, cả 6 tháng đầu năm 2007, Thanh tra Chứng khoán (Ủy ban Chứng khoán) cũng chỉ ban hành khoảng 10 quyết định loại này.

Cụ thể, trong hai ngày 5 và 6/11, Thanh tra Chứng khoán đã xử phạt 10 trường hợp, trong đó phổ biến ở những vi phạm trong phát hành và báo cáo thông tin.

Ngày 5/11, Thanh tra Chứng khoán ban hành 4 quyết định xử phạt 4 ngân hàng thương mại, gồm Ngân hàng TMCP Đông Á (EAB), Ngân hàng TMCP Sài Gòn, Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam và Ngân hàng Gia Định.

Cả 4 ngân hàng này đều thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ những không báo cáo đầy đủ và đúng thời hạn theo quy định hiện hành (vi phạm Điều 33 Nghị định 36/2007/NĐ-CP).

Xét tính chất và mức độ vi phạm, Thanh tra Chứng khoán quyết định cảnh cáo đối với 4 ngân hàng nói trên.

Trong ngày 6/11, Thanh tra Chứng khoán tiếp tục ban hành 6 quyết định, xử phạt 4 công ty đại chúng và 2 công ty chứng khoán.

Đó là Công ty Chứng khoán châu Á – Thái Bình Dương và Công ty Chứng khoán Hà Nội. Cả hai công ty này đã có sự thay đổi về thành viên Hội đồng Quản trị nhưng không báo cáo theo đúng thời hạn quy định. Mỗi công ty bị phạt 20 triệu đồng.

4 công ty đại chúng khác là Công ty Cổ phần Giấy Sài Gòn, Công ty Cổ phần Lilama 10, Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng và Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Từ Liêm.

Mức phạt nhiều nhất 70 triệu đồng thuộc về Công ty Cổ phần Giấy Sài Gòn. Trong thời gian Ủy ban Chứng khoán xem xét hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng, công ty này đã thực hiện 6 lần phát hành riêng lẻ mà không báo cáo.

Giấy Sài Gòn đã vi phạm quy định về công bố thông báo phát hành, cụ thể: Ngày 14/6/2007, Ủy ban Chứng khoán đã cấp giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng cho đợt chào bán 3,2 triệu cổ phiếu của Công ty. Tuy nhiên, công ty này đã không thực hiện công bố thông báo phát hành theo quy định.

Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Từ Liêm cũng bị phạt 70 triệu đồng do đã phân phối chứng khoán không đúng nội dung của đăng ký chào bán theo quy định; hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng có thông tin sai lệch, không có đầy đủ thông tin cần thiết theo quy định.

Đặc biệt, đợt phát hành cổ phiếu của Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Từ Liêm còn có nhiều điểm không rõ ràng, trái với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Trong quá trình phát hành, Hội đồng Quản trị đã không thực hiện đúng Nghị quyết Đại hội cổ đông, có hành vi hợp pháp hóa việc làm sai của mình.

Hai trường hợp còn lại là Công ty Cổ phần Lilama 10 và Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng, bị phạt ở mức 30 triệu đồng do đã thực hiện phân phối chứng khoán không đúng thời hạn phát hành theo quy định của pháp luật.