20:39 23/06/2019

Lộ nhiều sai sót trong cổ phần hoá Tổng công ty Vinamed

KIỀU LINH

Thanh tra Chính phủ chỉ rõ, việc bán cổ phần kéo dài thời gian, chậm nộp số tiền thu từ cổ phần hoá là chưa thực hiện đúng quy định của Chính phủ

Lộ nhiều sai sót trong cổ phần hoá Tổng công ty Vinamed.
Lộ nhiều sai sót trong cổ phần hoá Tổng công ty Vinamed.

Thanh tra Chính phủ vừa công bố kết luận thanh tra quá trình cổ phần hoá Tổng công ty Thiết bị y tế Việt Nam (Vinamed); việc thoái vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Nhựa y tế (Mediplast), Tổng công ty Cổ phần Y tế (Danameco); việc sáp nhập Công ty Cổ phần Nhựa y tế vào Tổng công ty Thiết bị Y tế Việt Nam.

Phát hiện nhiều sai sót

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ đối với quá trình cổ phần hoá Tổng công ty Thiết bị y tế Việt Nam giai đoạn 2007-2010, Bộ Y tế đã không báo cáo Thủ tướng Chính phủ xin ý kiến về vướng mắc để hoàn thành việc cổ phần hoá Tổng công ty Thiết bị Y tế Việt Nam, sau khi chuyển đổi không tiếp tục chuyển thành công ty cổ phần.

Sau khi chuyển thành Công ty TNHH MTV Tổng công ty thiết bị y tế Việt Nam, doanh nghiệp không thực hiện nghiên cứu sản xuất trang thiết bị y tế, không phát triển được nguồn vốn Nhà nước đầu tư.

Đối với quá trình cổ phần hoá Công ty TNHH MTV Tổng công ty thiết bị y tế Việt Nam giai đoạn 2014-2016, Bộ Y tế chưa ban hành kế hoạch, lộ trình triển khai công tác cổ phần hoá theo quy định. 

Công ty TNHH MTV Tổng công ty thiết bị y tế Việt Nam và Công ty TNHH MTV Chứng khoán ngân hàng Đông Á không thực hiện đúng thời gian hoàn tất hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp.

Bộ Y tế ban hành Quyết định 3854 về giá trị doanh nghiệp cổ phần hoá chậm so với quy định; việc triển khai thực hiện theo phương án sử dụng đất được phê duyệt còn chậm, không đúng tiến độ đề ra và sử dụng đất chưa đúng quy hoạch.

Tổng công ty đến thời điểm 12/7/2016 còn có những khoản nợ khó đòi quá hạn. Ban chỉ đạo cổ phần hoá Công ty TNHH MTV Tổng công ty thiết bị y tế Việt Nam không thẩm định phương án cổ phần hoá báo cáo Bộ Y tế phê duyệt.

Thanh tra Chính phủ cũng chỉ rõ, việc bán cổ phần kéo dài thời gian, chậm nộp số tiền thu từ cổ phần hoá là chưa thực hiện đúng quy định của Chính phủ. 

Khi xác định giá trị doanh nghiệp chuyển sang công ty cổ phần, Ban chỉ đạo cổ phần hoá không chỉ đạo kiểm tra, xác định lại các khoản đầu tư tài chính, đầu tư chứng khoán phát sinh tăng hoặc giảm so với giá đang hoạch toán trên sổ kế toán. Không báo cáo Bộ Y tế về giá trị tăng thêm của cổ phiếu Mediplast từ 25.200 đồng/cổ phần lên 29.484 đồng/cổ phần và không xác định lại giá trị phần vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần là chưa đúng quy định.

Cũng theo Thanh tra Chính phủ, việc sáp nhập Mediplast vào Tổng công ty thiết bị y tế Việt Nam - Công ty cổ phần chưa thực hiện đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Sau thời gian một năm khi Tổng công ty Thiết bị y tế Việt Nam chính thức hoạt động theo mô hình cổ phần thì phải hoàn thành việc thoái vốn, sau khi thoái vốn mới được tiến hành sáp nhập nhưng Tổng công ty thiết bị y tế Việt Nam - Công ty cổ phần lại tiến hành sáp nhập trước khi thoái vốn.

Chuyển giao vốn nhà nước về cho SCIC

Trước những vấn đề trên, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các đơn vị liên quan xác định lại trị giá cổ phần, số lượng cổ phần và tỷ lệ cổ phần của nhà nước tại Tổng công ty thiết bị y tế Việt Nam - Công ty cổ phần để chuyển giao vốn nhà nước về cho SCIC. 

Bộ Y tế xác định lại giá trị phần vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển từ Công ty TNHH MTV Tổng công ty thiết bị y tế Việt Nam sang Tổng công ty thiết bị y tế Việt Nam - Công ty cổ phần.

Phê bình lãnh đạo Bộ Y tế trong việc thực hiện cổ phần hoá Tổng công ty Thiết bị y tế Việt Nam, không thực hiện đúng quy định của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng, thiếu kiểm tra giám sát với Công ty TNHH MTV Tổng công ty thiết bị y tế Việt Nam trước khi cổ phần. 

Đồng thời, Bộ Y tế làm rõ trách nhiệm, có hình thức xử lý phù hợp đối với các đơn vị, cá nhân trước những thiếu sót, khuyết điểm đã nêu.

Đối với Tổng công ty thiết bị y tế Việt Nam - Công ty cổ phần phải thực hiện nộp ngay khoản tiền lãi do chậm nộp số tiền thu từ việc bán cổ phần về quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp. Huỷ bỏ và không công nhận kết quả của hai chứng thư thẩm định giá và các văn bản.

Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội theo dõi, đôn đốc xử lý tồn tại trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại số 1 ngõ 135, Núi Trúc, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội và số 89 Lương Định Của, Đống Đa, Hà Nội.

Lập hồ sơ xử lý thu hồi cơ sở nhà, đất theo quy định của pháp lụật nếu Tổng công ty thiết bị y tế Việt Nam - Công ty cổ phần vi phạm vào những quy định về quản lý và sử dụng đất đai tại hai cơ sở nêu trên.