21:43 19/09/2019

Loạt cổ đông lớn của KDM bị xử phạt

Hà Anh

3 cổ đông lớn của Công ty cổ phần Đầu tư HP Việt Nam (mã KDM) dính án phạt do báo cáo giao dịch không chính xác

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với một loạt cá nhân là thành viên Hội đồng Quản trị, kế toán trưởng công ty và cổ đông lớn về việc mua bán cổ phiếu không báo cáo.

Cụ thể, có 3 cổ đông lớn của Công ty cổ phần Đầu tư HP Việt Nam (mã KDM-HNX) dính án phạt do báo cáo giao dịch không chính xác: 

Ông Cao Hoài Thanh (Hà Nội) bị phạt 5 triệu đồng do báo cáo giao dịch không chính xác và bị phạt thêm 31,250 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên KDM.

Từ ngày 12/12/2018 và 21/12/2018, ông Thanh đã lần lượt mua 230.000 cổ phiếu, 130.000 cổ phiếu KDM, dẫn đến khối lượng sau giao dịch cùng với người có liên quan tăng từ 230.000 cổ phiếu lên lần lượt 460.000 cổ phiếu và 590.000 cổ phiếu (tỷ lệ sở hữu tăng từ 3,23% lên lần lượt 6,48% và 8,3%), trở thành cổ đông lớn của KDM.

Ngày 24/12/2018, HNX nhận được báo cáo của ông Thanh đã mua 360.000 cổ phiếu, dẫn đến khối lượng sau giao dịch đạt 590.000 cổ phiếu, ngày giao dịch là 21/12/2018 (sai lệch 230.000 cổ phiếu). Ngày 20/06/2019, SSC nhận được báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn của ông Thanh cùng với người có liên quan, ngày giao dịch là ngày 12/12/2018.

Ông Lê Khánh Trình (Hà Nội) bị phạt 5 triệu đồng do báo cáo không chính xác. Ngày 21/12/2018, ông Lê Khánh Trình đã mua 10.000 cổ phiếu KDM, dẫn đến khối lượng cổ phiếu sau giao dịch tăng từ 350.000 cổ phiếu lên 360.000 cổ phiếu (tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 4,93% lên 5,07%), trở thành cổ đông lớn của KDM. Đến ngày 27/12/2018, HNX nhận được báo cáo sở hữu cổ đông lớn của ông Lê Khánh Trình báo cáo đã mua 360.000 cổ phiếu, dẫn đến khối lượng sau giao dịch là 360.000 cổ phiếu, thời gian thực hiện giao dịch là 21/12/2018.

Ông Khiếu Xuân Khương (Quảng Ninh) bị phạt 5 triệu đồng do báo cáo giao dịch không chính xác. Cụ thể, ngày 21/12/2018, ông Khiếu Xuân Khương đã mua 130.000 cổ phiếu KDM, dẫn đến khối lượng cổ phiếu sau giao dịch tăng từ 230.000 cổ phiếu lên 360.000 cổ phiếu (tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 3,24% lên 5,07%), trở thành cổ đông lớn của KDM. Ngày 24/12/2018, HNX nhận được báo cáo sở hữu cổ đông lớn của ông Khiếu Xuân Hương báo cáo đã mua 360.000 cổ phiếu, dẫn đến khối lượng sau giao dịch là 360.000 cổ phiếu, thời gian thực hiện giao dịch là 21/12/2018.

Ngoài ra, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng ra quyết định xử phạt với một số cá nhân khác. 

Cụ thể, ông Hồ Kim Trường – thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (mã VNS-HOSE) bị phạt 5 triệu đồng do đã mua 15.000 cổ phiếu VNS vào ngày 03/6/2019 nhưng không báo cáo SSC và HOSE về việc dự kiến giao dịch.

Bà Lê Hoài Thu - Kế toán trưởng Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam (mã PHH-HNX) bị phạt 15 triệu đồng do đã bán 33.800 cổ phiếu PHH, tuy nhiên đến ngày 28/1/2019 thì HNX mới nhận được báo cáo kết quả giao dịch của bà Thu.