15:57 17/07/2018

Lợi nhuận của Chứng khoán Rồng Việt giảm 85% trong quý 2

Đào Vũ

Thị trường điều chỉnh giảm mạnh đã tác động tiêu cực đến hoạt động kinh doanh, đặc biệt là hoạt động tự doanh và kinh doanh môi giới của Chứng khoán Rồng Việt

Lũy kế 6 tháng đầu năm, VDS đạt 54,3 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 5% và mới chỉ thực hiện được 38% kế hoạch năm.
Lũy kế 6 tháng đầu năm, VDS đạt 54,3 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 5% và mới chỉ thực hiện được 38% kế hoạch năm.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (mã chứng khoán VDS) vừa công bố cáo cáo tài chính quý 2/2018 với lợi nhuận sau thuế giảm sâu so với cùng kỳ năm trước.

Lãnh đạo công ty cho rằng, nguyên nhân chính dẫn đến việc lợi nhuận quý 2 giảm sâu so với cùng kỳ là do thị trường điều chỉnh giảm mạnh đã tác động tiêu cực đến hoạt động kinh doanh, đặc biệt là hoạt động tự doanh và kinh doanh môi giới.

Cụ thể, doanh thu trong quý của công ty đạt 112 tỷ đồng, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khoản lãi từ tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ và doanh thu nghiệp vụ lưu ký chứng khoán cùng tăng 13%; lãi từ các khoản phải thu và cho vay đạt 52,6 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, doanh thu từ môi giới chứng khoán chỉ đạt hơn 24 tỷ đồng, giảm 18%.

Trong kỳ, chi phí hoạt động của công ty tăng 87% lên mức 93,5 tỷ đồng, chủ yếu từ lỗ các tài sản tài chính FVTPL hơn 43,5 tỷ đồng, tăng gần 4 lần.

Ngoài ra, chi phí dự phòng tài sản tài chính, xử lý tổn thất phải thu khó đòi và chi phí nghiệp vụ môi giới cũng tăng lần lượt lên mức 21,7 tỷ đồng và 30,9 tỷ đồng.

Nhìn chung, hầu hết doanh thu từ các mảnh kinh doanh đều cao hơn cùng kỳ năm trước nhưng do phải trích lập các khoản giảm giá từ hoạt động tự doanh, qua đó đã làm đội chi phí dự phòng nên công ty bị giảm lợi nhuận.

Kết thúc quý 2/2018, lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 4,8 tỷ đồng, giảm 85% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 54,3 tỷ đồng, giảm 5% và mới chỉ thực hiện được 38% kế hoạch năm.

Tại ngày 30/6/2018, tổng giá trị tài sản của Chứng khoán Rồng Việt đạt 2.060 tỷ đồng, tăng 12% so với hồi đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền chiếm gần 6% tổng tài sản và ở mức 115 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VDS đang được giao dịch trên sàn HOSE với giá 7.600 đồng/cổ phiếu.