16:32 21/07/2012

Lợi nhuận của Công ty mẹ HAG giảm 77%

Hà Anh

Doanh thu 6 tháng của công ty mẹ HAG đạt 624 tỷ đồng, lợi nhuận đạt hơn 49 tỷ đồng, giảm 77% so với cùng kỳ năm trước

Diễn biến giá cổ phiếu HAG trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.
Diễn biến giá cổ phiếu HAG trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.
Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HOSE) công bố báo cáo tài chính tổng hợp quý 2/2012 của công ty mẹ.

Theo đó, trong quý 2/2012, doanh thu của công ty mẹ HAG đạt 306,28 tỷ đồng, tăng 64,8% so với cùng kỳ năm trước (185,8 tỷ đồng). Trong đó, doanh thu từ bán sản phẩm và hàng hóa đạt 175,47 tỷ đồng, doanh thu từ các hợp đồng xây dựng đạt 94 tỷ đồng, doanh thu cung cấp dịch vụ đạt 19,4 tỷ đồng, doanh thu căn hộ đạt 17,3 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính quý 2 đạt 271 tỷ đồng, trong đó HAG thu về hơn 206 tỷ đồng lãi cho vay các công ty con, trong khi cùng kỳ năm trước công ty chỉ thu về được 64,6 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế quý 2/2012, công ty mẹ HAG đạt 77,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 43 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ 114,3 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu của công ty mẹ HAG đạt 624 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 49 tỷ đồng, giảm 77% so với cùng kỳ năm trước (213 tỷ đồng).

Tại thời điểm 30/6/2012, tiền gửi ngân hàng của HAG là 2.152 tỷ đồng, giảm gần 140 tỷ đồng so với cuối năm 2011 (2.335 tỷ đồng), các khoản phải thu khác là 6.638 tỷ đồng, tăng 1.559 tỷ đồng so với cuối năm (5.079 tỷ đồng), vay và nợ dài hạn là 7.016 tỷ đồng, tăng 1.672 tỷ đồng so với cuối năm (5.344 tỷ đồng).