08:43 20/07/2007

Lợi nhuận của IBM tăng mạnh

Thu Trà

Lợi nhuận của IBM trong quý 2 tăng 12%, mức cao nhất kể từ năm 2001, nhờ hoạt động kinh doanh phần mềm và dịch vụ tăng

Trong quý 2, IBM thu được khoản lợi nhuận 2,26 tỷ USD trong tổng doanh thu 23,8 tỷ USD.
Trong quý 2, IBM thu được khoản lợi nhuận 2,26 tỷ USD trong tổng doanh thu 23,8 tỷ USD.
Báo cáo tài chính của tập đoàn International Business Machines Corp. (IBM) cho biết, lợi nhuận của tập đoàn này trong quý 2 tăng 12%, mức cao nhất kể từ năm 2001.

Có được kết quả trên là nhờ hoạt động kinh doanh phần mềm và dịch vụ tăng.

Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành IBM cho biết, trong quý 2, IBM thu được khoản lợi nhuận 2,26 tỷ USD trong tổng doanh thu 23,8 tỷ USD, tăng 12% so với mức lợi nhuận 2,02 tỷ USD trong tổng doanh thu 21,9 tỷ USD trong quý 2/2006.

Khoản lợi nhuận trên đây đã làm tăng giá mỗi cổ phiếu của IBM trong quý thêm 1,55 USD so với mức tăng giá 1,30 USD trong quý 2/2006.

Doanh thu từ các hoạt động dịch vụ của IBM trong quý đạt 11,7 tỷ USD tăng so với 9,6 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, doanh thu từ các mặt hàng phần cứng của IBM trong quý tăng 2%, đạt 5,1 tỷ USD. Doanh thu từ các sản phẩm phần mềm của IBM trong quý tăng tới 13%, đạt 4,8 tỷ USD.